آغازه کنکور کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر تمام فرمولها و روابط و شکلهای درس سیستم عامل که در کنکورسالهای اخیر طرح شده است

تمام فرمولها و روابط و شکلهای درس سیستم عامل  که در کنکورسالهای اخیر طرح شده است

تمام فرمولها و روابط و شکلهای درس سیستم عامل که در کنکورسالهای اخیر طرح شده است . داوطلبان گرامی،تمام فرمولها و روابط و شکلهای درس سیستم عامل  که در کنکورسالهای اخیر طرح شده است همانطوری که اطلاع دارید سوالات کنکورهای سراسری ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ درس سیستم عامل از جلد اولکتاب دکتر فهیمی طرح شده است که بخشی از سوالات هر یکاز سالهای ذکر شده از فرمولهایاختصاصی این کتاب طرح شده است؛ از طرفی با توجه به اهمیت این قسمتها (برای مثال باصرفنظر از تستالگوریتم جایگزینی صفحه که جداگانهدر فرصت دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ۴۰ درصدسوالات سیستم عامل سراسری ۸۷ از این مباحث طرح شده است) و از طرف دیگر با نظر بهاینکه کتابهای موجود در بازار حاضر شامل تمامی فرمولهای این کتاب نمی باشند، برآنشدیم تا مجموعه تمامی فرمولها و رابطه های کتاب دکتر فهیمی را در اختیار شما عزیزانقرار دهیم؛ به امید آنکه کمک کوچکی در یادگیری شما داشته باشد.

این مجموعه شامل:

۱- تمام فرمولها و روابطی که در کنکورهای ذکر شده مورد نظر طراحان بوده، را شامل می شود.

۲- شامل شکلهایی است که در آنها رابطه ای بکار رفته باشد.

سایت منبع: www.tourani.ir

سال

کنکور / مسابقات آموزشکده ها

فرمول / شکل

۸۸

مسابقه مرحله ۱ دانشکده شریعتی

از فرمول۵مساله طرح شده است.

مسابقه مرحله ۱ دانشکده شریعتی

از فرمول۳۰سوال طرح شده است.

۸۷

 

کنکور سراسری

از فرمول۸مساله طرح شده است.

کنکور سراسری

از فرمول۱۸مساله طرح شده است.

کنکور سراسری

از شکلهای۱و۲سوال طرح شده است.

کنکور سراسری

از شکل۴سوال طرح شده است.

۸۶

 

کنکور سراسری

از فرمول۱۸مساله طرح شده است.

کنکور سراسری

از فرمول۷مساله طرح شده است.

کنکور سراسری

از فرمول۱۵مساله طرح شده است.

۸۵

 

کنکور سراسری

از فرمول۲۴مساله طرح شده است

کنکور سراسری

از فرمول۳۴مساله طرح شده است.

کنکور سراسری

از فرمول۱۸مساله طرح شده است.

مسابقات دانشکده هایفنی

از فرمول۱مساله طرح شده است.

مسابقات دانشکده هایفنی

از فرمول۹مساله طرح شده است.

۸۴

کنکور سراسری

از فرمول۹مساله طرح شده است.

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما