کتاب راهنمای کامل +A برای تعمیر کامپیوتر

 کتاب راهنمای کامل +A برای تعمیر کامپیوتر؛ ویرایش پنجم سال ۲۰۱۱  . پنجمین ویرایش کتاب راهنمای کامل +A برای تعمیر کامپیوتر نوشته Cheryl Schmidt، مبانی نصب و راه‌اندازی، پیکربندی، نگهداری و شبکه کردن کامپیوتر رومیزی و لپ تاپ را از طریق آموزش ساده و گام به گام و بر اساس +CompTIA A ارائه داده است. این کتاب بر اساس ضوابط آزمون گواهینامه +A، ژانویه ۲۰۱۱ که شامل ویندوز ۷ می‌باشد، به روز رسانی شده است. ای..