شرکت Asus تصمصیم دارد که نازکترین Tablet جهان را تولید کند در بعضی سایت های خبری ، خبر رسیده که شرکت موفق Asus در حال ساخت باریکترین تبلت می باشد. شرکت ایسوس که با ساخت گجت های محدود اما بسیار قدرتمند و با کیفیت به موفق های خوبی رسیده است اکنون می خواهد عنوان باریکترین تبلت را از ان خود کند. شرکت ایسوس قبل از این با ساخت پدفون به موفقیت بسیار خوبی رسیده است و در چند روز گذشته نیز با ساخت نکسوس ۷ دوم به ..

برچسب ها