سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت و گاز مهندسی کامپیوتر -نرم افزار . در این ساعت سوالات آزمون های استخدامی شرکت گاز را برای شما عزیزان تدارک دیدیم. سوالات مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار شامل: ۱- آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۶/۳/۹۰ ۲- آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۱۷/آذر/۸۵ ۳- سوالات تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار و کارشناسی ارشد نرم افزار ۴- آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۷/اردیبهشت/۸۶ مقطع کا..