کتاب آشنایی با نرم افزارهای مفید ریاضی به زبان فارسی

 کتاب آشنایی با نرم افزارهای مفید ریاضی به زبان فارسی. نرم‌افزار ریاضی گونه‌ای نرم‌افزار است که برای کاربردهای ریاضی تهیه می‌شود. این گونه نرم‌افزار توانائی عمل بر فرمول‌های نمادی جبری و حل معادلات رایج ریاضی را دارد. از معروف‌ترین این نرم‌افزارها مت‌لب و ماتماتیکا و نرم‌افزار جبری میپل است. برخی از این نرم‌افزارها اهداف مهندسی دارند همانند Maple و Matlab و برخی از این نرم‌افزارهای ریاضی جنبه آموزش..

کتاب الکترونیکی آموزش نرم افزار Maple به زبان فارسی

کتاب الکترونیکی آموزش نرم افزار Maple به زبان فارسی . در این کتاب شما با نرم افزار میپل به طور کامل آشنا می شوید.برنامه میپل یکی از چند نرم افزاری می باشد که برای انجام بهتر و راحت تر محاسبات ریاضی از آن استفاده می شود.عنوانهایی که در این کتاب می خوانید عبارتند از:محاسبات مقدماتی ، مقداردهی و جایگیزینی ، نوار ابزار ، نام گزاری عبارتها ، ‌تعریف توابع اختیاری ، توابع چند ضابطه ای ، ترکیب دو تابع ، حاصل..