وی پی ان VPN یا شبکه های خصوصی مجازی Virual Private Network روش برقراری ارتباط در شبکه می باشد که در بستر عمومی ماندد اینترنت برای اتصال بین کامپیوتر های مختلف در نقاط مختلف دنیا در یک محیط امن مورد استفاده قرار می گیرد. VPN معمولاً براي ايجاد شبكه اختصاصي از تونلينگ استفاده مي‌كند. در اين روش يك تونل ارتباطي، بسته ديتايي كه در درون يك بسته ديگر قرار گرفته را به مقصد مي‌رساند.  اين مقاله تنها به مع..

کتاب شبکه خصوصی و مجازی VPN به زبان فارسی

کتاب شبکه خصوصی و مجازی VPN به زبان فارسی . وی پی ان یک شبکه خصوصی مجازی است که در یک بستر شبکه های عمومی مانند اینترنت امکان ایجاد شبکه های امن و خصوصی را فراهم میکند. VPN شبکه هایی هستند که با استفاده از خطوط عمومی (رسانه های عمومی) جهت شبکه کردن کامپیوتر ها در فواصل دور به کار می روند و شما در این کتاب با این مفهوم آشنا می شوید . شما می توانید این کتاب را بطور رایگان از سایت آغازه دانلود کنید. عنوان: کت..