آغازه آموزش برنامه نویسی آموزش طراحی وب کتاب آموزش جاوا اسکریپت همراه ۵۰ پروژه کاربردی به فارسی

کتاب آموزش جاوا اسکریپت همراه ۵۰ پروژه کاربردی به فارسی نوشته ی هادی احمدی را برای شما علاقه مندان حوزه برنامه نویسی تحت وب آماده کرده ایم که امید است مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت یک زبان اسکریپتی و سمت کلاینت می باشد که در لا به لای کدهای HTML یک صفحه وب قرار می گیرد و موجب انجام سریع تر فعالیت ها، درخواست های سمت سرور و در مجموع بهبود عملکرد یک برنامه تحت وب می شود. کتاب آموزش جاوا اسکریپت به انضمام سورس و پروژه قابل اجرا می باشد که با تالیف آقای هادی احمدی در ۲۶۳ صفحه ارائه شده است. مطالعه این کتاب برای افرادی که هیچگونه آشنایی با برنامه نویسی جاوا اسکریپت و یا در سطح متوسطه هستند پیشنهاد می شود.

عنوان کتاب: کتاب آموزش جاوا اسکریپت همراه ۵۰ پروژه کاربردی

نویسنده: هادی احمدی

تعداد صفحه : ۲۶۳

حجم فایل: ۲٫۵ مگابایت

اگر شما یک طراح یا توسعه دهند وب هستید و به خصوص در زمینه UI/UX فعالیت می کنید، توانایی کار با زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت بدون شک یکی از بهترین مهارت ها برای توسعه موقعیت شغلی شما خواهد بود. پس اگر هنوز به یادگیری این زبان اقدام نکرده اید، همین الان وقت آن رسیده است که دست به کار شوید و یادگیری را شروع کنید.

کتاب آموزش جاوا اسکریپت به زبان فارسی
فصل اول : شروع کار با جاوا اسکریپت

آشنایی با جاوا اسکریپت و مفهوم اسکریپت نویسی
آشنایی با چگونگی استفاده از قوامین جاوا اسکریپت
وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در قسمت (HEAD)
وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در بخش (BODY)
استفاده از کدهای جاوا اسکریپت موجود در یه فایل خارجی
توضیحات جاوا اسکریپت
توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت
استفاده از کامنت ها برای جلوگیری از اجرای کدهای جاوا اسکریپت
استفاده از کامنت در آخر یک خط

فصل دوم : متغیرها در جاوا اسکریپت

آشنایی با مفاهیم متغییرها و داده
نحوه تعریف متغییر در جاوا اسکریپت
مقدار دهی به متغییرها
انواع داده های اصلی در جاوا اسکریپت
UNDEFINED
BOOLEAN
NUMBER
FLOAT
STRING
قواعد نام گذاری متغییرها
آشنایی با کلمات رزرو شده
متغییرهای محلی و سراسری
زمان حیات متغیرهای جاوا اسکریپت
چگونگی صدا کردن یک متغیر
ثابت ها
تبدیل انواع در جاوا اسکریپت
تبدیل به رشته
تبدیل به عدد
استفاده از TYPE CASTING برای تبدیل انواع

فصل سوم : توابع در جاوا اسکریپت

استفاده از توابع در جاوا اسکریپت
چرا توابع مورد استفاده قرار می گیرند:
ساختار توابع :
قراردادن کدها در درون تابع:
نام گذاری توابع
اضافه کردن پارامتر به توابع
اضافه کردن دستور RETURN به تابع
صدا زدن یک تابع توسط تابعی دیگر

فصل چهارم : عملگرها در جاوا اسکریپت

معرفی عملگرهای مورد استفاده در JAVASCRIPT
عملگرهای محاسباتی
عملگرهای جایگزینی
عملگرهای مقایسه ای
عملگرهای منطقی
عملگر رشته ای

فصل پنجم : حلقه ها در جاوا اسکریپت

معرفی دستور شرطی IF…ELSE و کاربرد های مختلف آن
دستور شرطیIF
دستور شرطی IF…ELSE
استفاده از دستور IF..ELSE IF…ELSE ( دستورات شرطی تو در تو)
دستور SWITCH
نحوه استفاده از حلقه های FOR
حلقه FOR
نحوه استفاده از حلقه های WHILE
حلقه WHILE …DO
آموزش کار با دستور FOR…IN

فصل ششم : رویدادها در جاوا اسکریپت

رویدادها
THE ABORT EVENT (ONABORT)
رویدادهای مربوط به ماوس
THE CLICK EVENT (ONCLICK)
THE DOUBLECLICK EVENT (ONDBCLICK)
THE MOUSEOVER EVENT (ONMOUSEOVER)
THE MOUSEOUT EVENT (ONMOUSEOUT)
THE MOUSEDOWN EVENT (ONMOUSEDOWN)
THE MOUSEUP EVENT (ONMOUSEUP)
THE MOUSEMOVE EVENT (ONMOUSEMOVE)
رویدادهای صفحه کلید
THE KEYDOWN EVENT (ONKEYDOWN)
THE KEYPRESS EVENT (ONKEYPRESS)
THE KEYUP EVENT (ONKEYUP)
رویداد های مربوط به فرم :
THE FOCUS EVENT (ONFOCUS)
THE BLUR EVENT (ONBLUR)
THE CHANGE EVENT (ONCHANGE)
THE SUBMIT EVENT (ONSUBMIT)
THE RESET EVENT (ONRESET)
THE SELECT EVENT (ONSELECT)
رویدادهای پنجره مرورگر
THE LOAD EVENT (ONLOAD)
THE UNLOAD EVENT (ONUNLOAD)
THE RESIZE EVENT(ONRESIZE)
THE SCROLL EVENT(ONSCROLL)

فصل هفتم: اشیا در جاوا اسکریپت

برنامه نویسی شئ گرا
اشیاء (OBJECT)
اشیاء در جاوا اسکریپت
ساختار اشیا
استفاده از روشOBJECT INITIALIZER
دستور FOR – IN LOOP
دستور THE WITH STATEMENT
اشیا از پیش تعریف شده در جاوا اسکریپت
THE NAVIGATOR OBJECT (اشیا هدایت گر)
PROPERTIES
متدها
THE HISTORY OBJET

فصل هشتم: DOM در جاوا اسکریپت

مدل شئ گرای سند DOM
استفاده از ویژگی های مدل شی گرای سند
THE COLOR PROPERTIES
THE ANCHORS PROPERTY (ARRAY)
THE COOKIE PROPERTY
THE DOMAIN PROPERTY
THE FORMNAME PROPERTY
THE LASTMODIFIED PROPERTY
THE LAYERS PROPERTY (ARRAY)
THE ALL PROPERTY
THE LINKS PROPERTY (ARRAY)
THE TITLE PROPERTY
THE URL PROPERTY
THE URLUNENCODED PROPERTY
استفاده از متدهای DOM
متد GETELEMENTBYID()
متد GETELEMENTBYNAME()
متد THE GETELEMENTSBYCLASSNAME()
متد GETELEMENTSBYTAGNAME()
متدهای CLOSE() و OPEN()
خواص گره ها در DOM
متدهای مربوط به گره ها در DOM
درآمدی برتکنیک های پیشرفته در DOM
DOM STYLE METHODS
CUSTOM TOOLTIPS
COLLAPSIBLE SECTIONS
INNERTEXT AND INNERHTML
OUTERTEXT AND OUTERHTML

فصل نهم: اشیاء پنجره در جاوا اسکریپت

خصوصیات PROPERTIES_
THE CLOSED PROPERTY
INNERHEIGHT PROPERTY
INNERWIDTH PROPERTY
THE LENGTH PROPERTY
THE LOCATION PROPERTY
THE NAME PROPERTY
THE OPENER PROPERTY
THE PARENT PROPERTY
THE SELF PROPERTY
متدها
THE ALERT() METHOD
THE CONFIRM() METHOD
THE FIND() METHOD
THE HOME() METHOD
THE PRINT() METHOD
THE PROMPT() METHOD
THE OPEN() METHOD
THE CLOSE() METHOD
THE MOVEBY() METHOD
THE MOVETO() METHOD
THE RESIZEBY() METHOD
THE RESIZETO() METHOD
THE SETINTERVAL() METHOD
THE CLEARINTERVAL() METHOD
THE SETTIMEOUT() METHOD
THE CLEARTIMEOUT() METHOD

فصل دهم: آرایه در جاوا اسکریپت

نامگذاری یک آرایه
دسترسی به اجزای آرایه
دیگر راه های تعریف آرایه
ویژگی ها و متدهای آرایه
THE CONSTRUCTOR
THE LENGTH
THE PROTOTYPE
متدهای آرایه
THE CONCAT() METHOD
THE JOIN() METHOD
THE POP() METHOD
THE PUSH() METHOD
THE REVERSE() METHOD
THE SHIFT() METHOD
THE SLICE() METHOD
THE SPLICE() METHOD
THE SORT() METHOD
THE TOSTRING METHOD
متدهای بیشتر
ساخت اجزای آرایه با استفاده از حلقه ها
آرایه های شرکت پذیر(ASSOCIATIVE ARRAYS)
تعریف
دسترسی به آرایه های انجمنی

فصل یازدهم : اشیاء ریاضی در جاوا اسکریپت

PROPERTIES
استفاده از ویژگی ها
METHODS
متدهای اصلی
متدهای دوپارامتری
دیگر متدها
اشیای عددی
ویژگی ها
متدها
اشیتی زمان
ویژگی ها
متدها
دیگر متدها

فصل دوازدهم : رشته های متنی در جاوا اسکریپت

THE STRING OBJECT
ساخت لیترال متنی
ویژگی های شی متنی
THE CONSTRUCTOR PROPERTY
THE LENGTH PROPERTY
THE PROTOTYPE PROPERTY
متدهای شی متنی
THE BIG() METHOD
THE BLINK() METHOD
THE ANCHOR() METHOD
THE FONTCOLOR() METHOD
THE FONTSIZE() METHOD
THE LINK() METHOD
THE CHARAT() METHOD
THE CONCAT() METHOD
THE FROMCHARCODE() METHOD
THE LASTINDEXOF() METHOD
THE REPLACE() METHOD
THE SLICE() METHOD
THE SPLIT() METHOD
THE SUBSTR() METHOD
THE SUBSTRING() METHOD
THE TOSTRING() METHOD
THE TOLOWERCASE() METHOD
THE TOUPPERCASE() METHOD
شی عبارات منظمREGEXP OBJECT))
REGEXP چیست
ADDING FLAGS
: FLAG I
متد ()TEST
متد ()EXEC
THE REPLACE() METHOD
THE MATCH() METHOD
THE SEARCH() METHOD

فصل سیزدهم : فرم در جاوا اسکریپت

دسترسی به فرم ها
استفاده از FORM ARRAY
استفاده ازFORM NAMES
استفاده ازID
PROPERTIES
THE ACTION PROPERTY
THE ELEMENTS PROPERTY (ARRAY)
THE CHECKED PROPERTY
THE DEFAULTCHECKED PROPERTY
THE DEFAULTVALUE PROPERTY
THE FORM PROPERTY
THE OPTIONS PROPERTY (ARRAY)
THE TYPE PROPERTY
THE VALUE PROPERTY
THE FOCUS() METHOD
THE BLUR() METHOD
THE METHOD PROPERTY
THE NAME PROPERTY
THE TARGET PROPERTY
METHODS
THE RESET() METHOD
THE SUBMIT() METHOD
اطمینان از قابلیت دسترسی در فرم ها
استفاده از اجزا و برچسب های آماده

فصل چهاردهم: فریم در جاوا اسکریپت

FRAME OPTIONS
دسترسی به فریم ها
THE FRAMES ARRAY
استفاده از نام فریم ها
عوض کردن فریم تکی
عوض کردن فریم های چندگانه
متغیرهای سراسری در فریم ها
سخن پایانی

 

 

به اشتراک بگذارید

دانلود و توضیحات ...

  • عنوان : کتاب آموزش جاوا اسکریپت همراه ۵۰ پروژه کاربردی به فارسی
  • حجم فایل : 2.5 مگابایت
  • توضیحات کوتاه : آموزش جاوا اسکریپت
  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

1 دیدگاه

  1. بسیار عالی و کاربردی
    با تشکر ویژه از استاد حسن کریمی و عزیزان سایت آغازه
    شما فوق العاده اید

دیدگاه شما

نظر شما