آغازه آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ دانلود فیلم آموزشی سی شارپ (C#.net) برای تازه کارها به زبان انگلیسی

دانلود فیلم آموزشی سی شارپ (C#.net) برای تازه کارها به زبان انگلیسی فیلم های آموزشی سی شارپ برای تازه کارها را برای شما آماده کرده ایم که به زبان انگلیسی ساده و روان آماده دانلود کرده ایم. این مجموعه فیلم آموزشی از سایت Progimtech که بهترنی آموزش ها را به صورت تصویری تدریس می کند این مجموعه فیلم های آموزشی با عنوان C#.net for beginners که به صورت عملی و کاربردی به کاربران خود آموزش می دهد. حال شما این آموزش تصویری را از سایت آغازه با سر فصل های زیر رایگان از سایت آغازه دانلود کنید.

عنوان فیلم آموزشی: فیلم سی شارپ (C#.net) برای تازه کارها به زبان انگلیسی

حجم فایل: ۱٫۲ گیگابایت

 سر فصل های این مجموعه فیلم آموزشی سی شارپ:

۱٫ Introduction

۲٫ Reading and writing to a console

۳٫ Built-in data types

۴٫ String data type

۵٫ Operators

۶٫ Nullable Types

۷٫ Datatype conversions

۸٫ Arrays

۹٫ Comments

۱۰٫ If statement

۱۱٫ Switch statement

۱۲٫ Switch continued

۱۳٫ While loop

۱۴٫ Do while loop

۱۵٫ For & foreach loop

۱۶٫ Methods

۱۷٫ Method parameters

۱۸٫ Namespaces

۱۹٫ Class – Introduction

۲۰٫ Static & Instance members

۲۱٫ Inheritance

۲۲٫ Method hiding

۲۳٫ Polymorphism

۲۴٫ Method overriding Vs hiding

۲۵٫ Method overloading

۲۶٫ Why Properties

۲۷٫ Properties

۲۸٫ Structs

۲۹٫ Classes Vs Structs

۳۰٫ Interfaces

۳۱٫ Explicit interface implementation

۳۲٫ Abstract Classes

۳۳٫ Abstract Classes Vs Interfaces

۳۴٫ Diamond Problem

۳۵٫ Multiple inheritance

۳۶٫ Delegates

۳۷٫ Delegates Example – I

۳۸٫ Delegates Example – II

۳۹٫ Multicast Delegates

۴۰٫ Exception Handling

۴۱٫ Inner Exceptions

۴۲٫ Custom Exceptions

۴۳٫ Exception Handling Abuse

۴۴٫ Preventing Exception Handling Abuse

۴۵٫ Why Enums

۴۶٫ Enums Example

۴۷٫ Enums Concepts

۴۸٫ Types v/s Type Members

۴۹٫ Access Modifiers – Private, Public and Protected

۵۰٫ Access Modifiers – Internal and Protected Internal

۵۱٫ Access Modifiers for types

۵۲٫ Attributes

۵۳٫ Reflection

۵۴٫ Reflection Example

۵۵٫ Late binding using reflection

۵۶٫ Generics

۵۷٫ Generic Collections

۵۷٫ Reason to override ToString() method

۵۸٫ Reason to override Equals() method

۵۹٫ Difference between Convert.ToString() and ToString() method

۶۰٫ Difference between string and stringbuilder

۶۱٫ Partial classes in C

۶۲٫ Creating partial classes in C

۶۳٫ Partial methods in c

۶۴٫ How and where are indexers used in .net

۶۵٫ Indexers in c

۶۶٫ Overloading indexers

۶۷٫ Optional parameters

۶۸٫ Making method parameters optional using method overloading

۶۹٫ Making method parameters optional by specifying parameter defaults

۷۰٫ Making method parameters optional by using OptionalAttribute

۷۱٫ Code snippets in visual studio

۷۲٫ What is dictionary in c

۷۳٫ What is dictionary in c# continued

۷۴٫ List collection class in c

۷۵٫ List collection class in c# continued

۷۶٫ Working with generic list class and ranges in c

۷۷٫ Sort a list of simple types in c

۷۸٫ Sort a list of complex types in c

۷۹٫ Sort a list of complex types using Comparison delegate

۸۰٫ Some useful methods of List collection class

۸۱٫ When to use a dictionary over list in c

۸۲٫ Generic queue collection class

۸۳٫ Generic stack collection class

۸۴٫ Real time example of queue collection class in c

۸۵٫ Real time example of stack collection class in c

قابل توجه کاربران شما می توانید این فیلم را یکجا و بطور کامل از لینک زیر دریافت کنید.

لینک مستقیم – ۹۵۰ مگابایت

برای دریافت فایل قسمت اول اینجا کلیک کنید. (لینک مستقیم)

برای دریافت فایل قسمت دوم اینجا کلیک کنید. (لینک مستقیم)

لینک کمکی:

برای دریافت فایل قسمت اول اینجا کلیک کنید. (لینک مستقیم)

برای دریافت فایل قسمت دوم اینجا کلیک کنید. (لینک مستقیم)

کلمات کلیدی: فیلم آموزشی سی شارپ, C#.net, دانلود فیلم آموزشی سی شارپ C#.net, مجموعه فیلم های آموزشی سی شارپ, C#.net for beginners, فیلم سی شارپ, دانلود آموزش سی شارپ دات نت ،, C#.net tutorials, آموزش C#, آموزش های Progimtech, دانلود فیلم آموزشی سی شارپ برای تازه کارها

به اشتراک بگذارید

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما