آغازه لیست کتابها کتابهای امنیت کتاب امنیت شبکه و رمز نگاری به فارسی

کتاب امنیت شبکه و رمز نگاری به فارسی

کتاب امنیت شبکه و رمز نگاری به فارسی را جهت دانلود کاربران عزیز سایت آغازه آماده کرده ایم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرد. آنچه که در این کتاب می خوانید شامل مباحث علم ریاضیات و رمزنگاری ، بررسی الگوریتم های رمز نگاری سنتی ، ساختارهای جبری ، مقدمه ای بر رمز های کلید متفارن پیشرفته ، استاندارد رمزنگاری داده ها DES , استاندارد رمز نگاری پیشرفته AES , و رمز نویسی با استفاده از الگوریتم های کلید نا متقارن پیشرفته  ، مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه خلاصه و جکیده مولف این کتاب عنوان شده است. پیشینه نگرانی از امنیت، به سپیدهدم تمدن بشری بازمیگردد. امنیت، آسايش، پاسداری، حفاظت و ديگر مترادفهای لغوی اين واژه، بیانگر معانیای هستند كه ابزارهای بهرهگیری از آن در همهی آفريدههای ذیشعور به وديعه نهاده شده است و پايداری نسبی آن موجب دستیابی به فراغتهای ذهنی و نبود آن به همان اندازه موجب تشويش و تشتت خاطر در زندگی اين موجودات خواهد بود. حال كه به انسان و طیف گستردهی مسائل امنیتی وی در اشکال گوناگونش میرسیم؛ با در نظر گرفتن تفاوتهای وی با ساير موجودات زنده، درمی- يابیم كه انسان برای بقا به نیروهای برتر وجود خود مانند خلاقیت، ابتکار، آينده نگری و … چنگ میاندازد تا با بهرهگیری از اين نهادهی ذاتی، زندگی خود را از غارنشینی شروع و تا بدان جا رسانده است كه امروزه دست در تسخیر كرات ناشناخته برده و در اين سیر زمانی گنجینه- ای مملو از ثروت دانش را برای آيندگان شکل داده است بزرگواران محترم! كتابی كه در پیش رو داريد برگردان بخش نخست كتاب رمزنگاری و امنیت شبکه آقای بهروز فروزان است كه جلد دوم آن در آيندهی نزديک به خدمت شما ارجمندان ارائه میگردد. چشمداشت حقیر از شما بزرگواران گرامی اين است كه بر كاستیهای فراوان آن چشم فروبسته و مزيت اندک آن را بزرگ پنداريد. امید است كه در سايه راهنمايی انديشمندانه و به دلگرمی و پشتوانه دانش شما، جلد دوم اين كتاب بیش از پیش پربار و درخور شما بزرگواران باشد.

عنوان: کتاب امنیت شبکه و رمز نگاری به فارسی

زبان آموزش : فارسی

نویسنده: بهروز فروزان

تعداد صفحه: ۳۶۲

حجم فایل: ۱۵ مگابایت

کلمات کلیدی: رمزنگاری در شبکه, امنیت شبکه و رمزنگاری, الگوریتم های امنیت شبکه, انواع روش های رمزنگاری, کتاب امنیت شبکه و رمز نگاری

قابل توجه کاربران شما می توانید این کتاب را یکجا و بطور کامل از لینک زیر دریافت کنید. {plusone}

لینک مستقیم :

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. (لینک مستقیم)

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. (لینک کمکی)

 

به اشتراک بگذارید

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما