آغازه لیست کتابها کتابهای ساختمان داده کتاب اصول ساختمان داده ها نوشته سیمور لیپ شوتز به زبان فارسی

کتاب اصول ساختمان داده ها نوشته سیمور لیپ شوتز به زبان فارسی

کتاب اصول ساختمان داده ها نوشته سیمور لیپ شوتز و ترجمه مهندس حسین ابراهیم زاده قلزم از دانشگاه امیر کبیر یکی از رفرنس های درس ساختمان داده ها برای دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر و ریاضی کاربردی به شمار می آید. در این کتاب نویسنده سعی نموده است تا اصول پایه ای ساختمان داده ها و الگوریتم ها را با زبانی ساده در قالب شبه کد آموزش دهد تا قابل درک تر برای دانشجویان باشد. این کتاب در ۵۱۴ صفحه تهیه شده است که مرجع اصلی طراحی سوالات کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد محسوب می گردد. از جمله سر فصل های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره نمود . مقدمه ای بر ساختمان داده ها و الگوریتم در زبان های برنامه نویسی ، نماد های الگوریتمی و محاسبه پیچیدگی الگوریتم ها و نماد های ریاضی ، پردازش رشته ها و الگوریتم های تطبیق پذیر ، بررسی آرایه ها رکورد و اشاره گر و پیمایش آرایه ها جستجوی خطی در آرایه ها و ماتریس ها و ماتریس های خلوت ، لیست پیوندی و پیمایش در لیست های پیوندی دو طرفه ، مباحث پشته ها صف و زیر برنامه های بازگشتی ، درخت ها و پیماشی درخت های دو دویی و الگوریتم هافمن ، نظریه گراف و کاربرد های گراف و مباحث پیمایش گراف ، مباحث مرتب سازی و جستجوی اطلاعات از جمله مرتب سازی انتخابی و انتخابی و… . امید است که کتاب آموزش درس ساختمان داده مورد توجه شما کاربران عزیز سایت آغازه قرار بیگرد.

عنوان: اصول ساختمان داده ها نوشته سیمور لیپ شوتز

زبان آموزش : فارسی

نویسنده: حسین ابراهیم زاده قلزم

تعداد صفحه: ۵۱۴

کلمات کلیدی: آرایه های خطی اشاره گرها در ساختمان داده, اصول ساختمان داده ها, الگوریتم هافمن, الگوریتم های تطبیق الگو, پردازش رشته ها در ساختمان داده, پیچیدگی الگوریتم ها, پیمایش درخت های دودویی, جزوه درس ساختمان داده, درخت ها در ساختمان داده, زیر برنامه های بازگشتی ساختمان داده ها, لیستهای پیوندی در حافظه, لیستهای پیوندی در ساختمان داده, ماتریس مجاورت مرتب سازی موضعی, مرتب کردن مبنایی نمایش الگوریتمی

سر فصل های کتاب درس ساختمان داده ها:

فصل اول : معرفی و مرور سریع مطالب کتاب
مقدمه
اصطلاحات اصلی و سازماندهی ابتدایی داده ها
ساختمان داده ها
عملیات بر روی ساختمان داده ها
الگوریتم ها : پیچیدگی، توازن بین زمان اجرا و حافظه
مسائل حل شده
فصل دوم : مفاهیم مقدماتی
مقدمه
نمادگذاری ریاضی و تابع های کامپیوتری
نمایش الگوریتمی
دستورهای کنترلی
پیچیدگی الگوریتم ها
زیر الگوریتم ها
متغیرها و انواع داده ها
مساله های حل شده
مساله های تکمیلی
فصل سوم : پردازش رشته ها در ساختمان داده
مقدمه
اصطلاحات پایه های
ذخیره رشته ها
نوع داده کاراکتری
عملیات بر روی رشته ها
پردازش رشته
الگوریتم های تطبیق الگو
مساله های حل شده
مساله های تکمیلی
فصل چهارم : آرایه ها، رکوردها و اشاره گرها در ساختمان داده
مقدمه
آرایه های خطی
نمایش آرایه های خطی درحافظه
پیمایش آرایه های خطی
اضافه کردن و حذف کردن عنصر
مرتب کردن ، مرتب کردن حبابی
جستجو کردن ، جستجو خطی
جستجو دودویی
آرایه های چند بعدی
اشاره گرها، آرایه های نوع اشاره گر
رکوردها، ساختار های رکوردی
نمایش رکوردها در حافظه
آرایه های موازی
ماتریس ها
ماتریسهای خلوت
فصل پنجم : لیستهای پیوندی در ساختمان داده
مقدمه
لیستهای پیوندی
لیستهای پیوندی در حافظه
پیمایش یک لیست پیوندی
جستجو در لیست پیوندی
تخصیص حافظه، جمع آوری حافظه بلااستفاده
اضافه کردن گروه به یک لیست پیوندی
حذف گروه از یک لیست پیوندی
لیست های پیوندی دارای سرلیست
لیست های دوطرفه
فصل ششم : پشته ها، صف ها، زیر برنامه های بازگشتی در ساختمان داده
مقدمه
پشته ها
نمایش پشته ها به کمک آرایه
عبارت های محاسباتی، نمادگذاری لهستانی
Quick sort – یک کاربرد از پشته
زیر برنامه ها بازگشتی
پرچم های هانوی
پیاده سازی زیربرنامه های بازگشتی به وسیله پشته ها
صفها
صف های دوسره
صفهای اولویت
فصل هفتم درخت ها در ساختمان داده
مقدمه
درخت های دودویی
نمایش درختهای دودویی د رحافظه
پیمایش درخت های دودویی
الگوریتم های پیمایش به کمک پشته ها
الگوریتم های پیمایش به کمک پشته ها
سرگره ها، گره های نخ کشی شده
درختهای جستجوی دودویی
جستجو و وارد کردن یک عنصر در درختهای جستجو دودویی
حذف یک عنصر از یک درخت جستجوی دودویی
Heap – heapsort
طول مسیر، الگوریتم هافمن
درخت های عمومی
فصل هشتم گرافها و کاربردهای آن در ساختمان داده
مقدمه
چند اصطلاح نظریه گراف
نمایش ترتیبی گرافها، ماتریس مجاورت، ماتریس مسیر
الگوریتم وارشال، کوتاهترین مسیر
نمایش گراف با استفاده از لیست پیوندی
عملیات بر روی گراف ها
پیمایش یک گراف
مرتب سازی موضعی
فصل نهم : مرتب کردن و جستجو اطلاعات در ساختمان داده
مقدمه
مرتب کردن
مرتب کردن درجی
مرتب کردن انتخابی
ادغام کردن
مرتب کردن مبنایی
جستجو اطلاعات و اصلاح داده ها
درهم سازی
مساله های تکمیلی

قابل توجه کاربران شما می توانید این کتاب را یکجا و بطور کامل از لینک زیر دریافت کنید

به علت حفظ مالکیت معنوی اثر ، لطفا این کتاب را به صورت فیزیکی تهیه کنید.

به اشتراک بگذارید

دانلود و توضیحات ...

  • عنوان : ساختمان داده ها نوشته سیمور لیپ شوتز
  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

1 دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما