آموزش تصویری Google Cloud Platform

امروزه استفاده از سرور های کلود و بر اساس رایانش ابری بسیار مورد توجه قرار می گیرد. Google Cloud Platform نام یک پلتفرم قدرتمند شرکت گوگی می باشد که بر پایه رایانش ابری بنا نهاده شده است. از مزیت آن رایگان بودن آن می باشد استفاده از کلود پلتفرم گوگل این امکان را برای توسعه دهندگان اپلیکیشن های تحت وب وغیر  فراهم می آورد تا از توان محاسبه و سرور ابری گوگل استفاده کنند. در این مجموعه فیلم آموزشی شما با Go..