کتاب تعمیر و نگهداری نرم افزار - Software Maintenance به زبان فارسی

 کتاب تعمیر و نگهداری نرم افزار – Software Maintenance به زبان فارسی . تعمیر نرم افزار پرهزینه ترین قسمت توسعه سیستم اطلاعاتی است که ۶۰ تا ۸۰ درصد از منابع را مصرف می کند. بزرگترین عامل برای این هزینه درک نادرست برنامه است. وقتی که یادگیری ، تعمیر و نگهداری برنامه ها سخت باشد،کسانی مثل توسعه دهندگان زمان بیشتری را برای خواندن کد برنامه صرف می کنند و تغییرات نادرستی را در آن ایجاد می کنند. روش..