پردازش گفتار درس هوش مصنوعی

فیلمهای آموزشی  دانشگاه استنفرد درس پردازش طبیعی زبان که یکی از درسهای هوش مصنوعی می باشد برای شما آماده کرده ایم. هدف از این درس این است که ما بتوانیم با پردازش و طراحی الگوریتمهای موجود بتوانیم کامپیوتری بسازیم که زبان محاوره ای انسان را بفهمد و حتی بتواند تولید کند. در این فیلم اموزش ما دنبال تئوری های محاسباتی از زبان انسان و ساخت و کشف الگوریتم و ساختار داده ای در دنیای کامپیوتر هستیم. این ف..

مجموعه فیلم های آموزشی دروس کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

مجموعه فیلم های آموزشی دروس هوش مصنوعی کارشناسی ارشد را برای شما عزیزان آماده کرده ایم . این مجموعه فیلمها کاملترین مجموعه در این زمینه میباشد که در دانشگاه امام رضا (ع) تهیه شده است از جمله مباحث پرداخته شده در این مجموعه فیلم آموزشی میتوان به: فیلم آموزش شبکه های عصبی فازی (Fuzzy Neural Network) ، فیلم آموزش الگوریتم های ژنتیک فیلم آموزش شبکه های عصبی و معرفی کامل انواع آن فیلم آموزش منطق فاز..