مهارت های شبکه و امنیت، مدرک SSCP

مدرک SSCP یک مدرک اصلاح مسائل امنیتی در شبکه ، سیستم ها و در میان کاربران سازمان می باشد. شما با مشاهده ی این فیلم آموزشی می توانید برای دریافت مدرک SSCP آماده شوید.در واقع مدرک SSCP استراتژی امنیتی به مدیران IT می دهد تا با داشتن این مدرک می توانند در مشاغلی همچون Senior Network Security Engineer, Senior Security Systems Analyst, and Senior Security Administrator به فعالیت بپردازند. این مجموعه فیلم آم..