کتاب برطرف نمودن محدودیت تعداد کاربران همزمان در Remote Desktop به زبان فارسی

کتاب برطرف نمودن محدودیت تعداد کاربران همزمان در Remote Desktop به زبان فارسی . در این کتاب الکترونیکی به معرفی نرم افزاری پرداخته می شود تا با استفاده از آن بتوانید محدودیت موجود در سیستم عامل های کلاینتی مایکروسافت را بردارید، منظور از محدودیت تعداد کاربران در حال استفاده از یک کامپیوتر بصورت همزمان می باشد. اگر از ریموت دسکتاپ استفاده کرده باشید حتماً متوجه خواهید شد که هرگز بیش از یک کاربر نمیتو..