کتاب مباحثی پیرامون اسنورت Snort به زبان فارسی

 کتاب مباحثی پیرامون اسنورت Snort به زبان فارسی . یک هکر باید همیشه با نرم افزارهای شناسایی نفوذ و ضد هک آشنایی داشته باشد تا اگر در هنگام نفوذ با این نرم افزار ها روبرو شود بتواند با آنها مقابله کند و به نفوذ خود در کامپیوتر هدف ادامه دهد. در جورنالهای قبلی با ظرفهای عسل(Honey Pot) و سیستم های دخول سر زده (IDS) آشنا شدیم و نحوه کارکرد این سیستم ها را فرا آموختیم و یاد گرفتیم چگونه این سیستم ها را دور ..