کتاب آشنایی با مفاهیم PORT

مفاهیم پورت ها در سیستم هامل یکی از مهمترین نقاط اسیب پذیری که بسیاری از هکر ها از طریق آن به سیستم حمله میکنند در این قسمت از سایت آغازه شما را بامفاهیم پورت ها آشنا میکنیم. کلیه حقوق این مقاله (کتاب) متعلق به تیم امنیتی ایران هک می باشد. شما میتوانید این کتاب را رایگان دانلود کنید. عنوان کتاب: دانلود کتاب آشنایی با مفاهیم PORT ها به زبان فارسی نویسنده: علیرضا ملکی زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: ۱۹۰ حج..