آغازه آموزش شبکه آموزش لینوکس خرید پستی آموزشی لینوکس ۴ DVD / کاملا فارسی و ملتی مدیا

خرید پستی آموزشی لینوکس/ کاملا فارسی

خرید پستی آموزشی لینوکس ۴ DVD  / کاملا فارسی و ملتی مدیا . این بسته آموزشی یکی از بی نظیرترین آموزشهای سیستم عامل لینوکس می باشد که تمامی مبحث مربوطه را شامل می شود . لازم به ذکر است این بسته در یک عدد دی وی دی آماده شده و شامل سرفصلهای زیر است. که کاملا به صورت ملتی مدیا به آموزش مفاهیم مربوطه می پردازد.

شامل سر فصلهای زیر است

بخش اول:

آشنایی با نرم افزار های آزاد/باز متن- راهبری مقدماتی لینوکس
آشنایی با نرم افزارهای آزاد/متن باز
آشنایی با سیستم عامل لینوکس
آشنایی با طرح ملی نرم افزارهای آزاد/متن باز
نرم افزارهای آزاد/متن باز و آموزش و پرورش
نرم افزارهای آزاد/متن باز و دولتها
نرم افزارهای آزاد/متن باز و سازمانهای دفاعی و امنیتی
آموزش نصب سیستم عامل Suse (بخش اول)
آموزش نصب سیستم عامل Suse (بخش دوم)
آشنایی با نرم افزار Firefox
آشنایی با محیط گرافیکی Gnome
آشنایی با VIM
آشنایی با Desktop & Calendar
اتصال به اینترنت از طریق تلفن
آشنایی با Gaim
آشنایی با بازی* های سیستم عامل Suse
آشنایی با نحوه اتصال به اینترنت
آشنایی با نرم*افزار Koffice
آشنایی با نرم*افزار Konqueror (بخش اول)
آشنایی با نرم*افزار Konqueror (بخش دوم)
آشنایی با ابزارهای مالتی مدیا در سیستم*عامل لینوکس
آشنایی با Panel & Keyboard
آشنایی با ابزارهای عمومی سیستم عامل لینوکس
بررسی فعالیت*های راهبر سیستم عامل لینوکس
بررسی گزارش عملیات در سیستم عامل لینوکس
بررسی فضای مجازی SWAP در سیستم عامل لینوکس
بررسی RAMDISK در سیستم عامل لینوکس
بررسی سیستم مجازی / proc/ در سیستم عامل لینوکس
بررسی محیط گرافیکی X Windows
بررسی بالا و پایین آمدن سیستم عامل لینوکس
بررسی راه*اندازی مودم در سیستم عامل لینوکس
عملیات بعد از نصب

بخش دوم:

راهبری پیشرفته لینوکس — بخش اول

آشنایی پیشرفته با VIM
آشنایی پیشرفته با Firefox
تنظیمات در محیط گرافیکی Gnome
تنظیمات مدیریتی در محیط گرافیکی Gnome
تنظیمات در محیطKDE(بخش اول)
تنظیمات در محیط KDE(بخش دوم)
تنظیماتControl Center (بخش اول)
تنظیماتControl Center (بخش دوم)
نصب فونت فارسی در محیط KDE
فارسی سازی محیط KDE
ترسیم Flowchart
آشنایی با OOO-impress
آشنایی با Kontact
آشنایی با Kopete
آشنایی با OOO-base
آشنایی باOOO-calc(بخش اول)
آشنایی با OOO-Calc (بخش دوم)
آشنایی با OOO-draw
آشنایی باOOO-writer (بخش اول)
آشنایی با OOO-writer (بخش دوم)
تنظیمات خاص در لینوکس
آشنایی با usermin
آشنایی با Webmin
آشنایی با Webmin-System
مدیریت فایل (بخش اول)
مدیریت فایل (بخش دوم)
مدیریت فایل (بخش سوم)
بررسی XINETDدر لینوکس
مفهوم سیگنال در لینوکس
تنظیمات مدیریت پنجره
حسابداری سیستم عامل لینوکس
امکانات و قابلیت های پایانه ها و چاپگرها در لینوکس
بررسی Cooked & raw devices
نحوه اجرای اتوماتیک برنامه در لینوکس
تنظیمات چاپگر در لینوکس
بررسی PAM در لینوکس
بررسی و مدیریت دیسک سخت در لینوکس
سهمیه بندی فضای دیسک سخت در لینوکس
بررسی دایرکتوری dev/ در لینوکس

بخش سوم:

راهبری پیشرفته لینوکس — بخش دوم
بررسی RPC در لینوکس
بررسی RAID در لینوکس
دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم (بخش اول)
دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم (بخش دوم)
دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم (بخش سوم)
دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم (بخش چهارم)
فرایندهای لینوکس (بخش اول)
فرایندهای لینوکس (بخش دوم)
فرایندهای لینوکس (بخش سوم)
دستورات مدیریتی اولیه (بخش اول)
دستورات مدیریتی اولیه (بخش دوم)
دستورات مدیریتی اولیه (بخش سوم)
بررسی RPM در لینوکس
بررسی LVM در لینوکس
بررسی فاجعه و بازیافت در لینوکس
دستورات مدیریتی فایل سیستم
روش های محدود نمودن کاربران در لینوکس
بررسی Performance Tuning در لینوکس
شرح دستورات ساده فایل سیستم
بررسی فرمان مهمchroot در لینوکس
روش های تهیه فایل پشتیبان در لینوکس
مدیریت بر روی چاپ و چاپگرها در لینوکس

بخش چهارم:

پوسته و هسته لینوکس
مختصری در مورد BASH
مبحث IDS
معماری هسته لینوکس
مبحث Module Programming
مبحث Process-ipc
مبحث Socket & Network Programming
مبحث Linux Startup
مبحث Kernel-Compile
مبحث Kernel-Config
مبحث Kernel-Objects
مبحث Process-Management
مبحث Shell Programming (بخش اول)
مبحث Shell Programming (بخش دوم)
بررسی پیکربندی، ساخت و نصب کرنل در لینوکس
بررسی پوسته (BASH) در لینوکس
بررسی Shell Script در لینوکس
بررسی چند فرمان در لینوکس
بررسی بسط در پوسته لینوکس
بررسی توالی اجرای فرمان ها در پوسته لینوکس
بررسی کنترل جریان در پوسته لینوکس
بررسی عبارت های منظم در پوسته لینوکس
بررسی Grep در پوسته لینوکس
بررسی AWK در پوسته لینوکس
بررسی Sed در پوسته لینوکس
بررسی تابع در پوسته لینوکس
بررسی اشکال زدایی در پوسته لینوکس
مبحث Device Driver
بررسی ورودی و خروجی یک اسکریپت در پوسته لینوکس

بخش پنجم:

راهبری شبکه در لینوکس – راهبری سرویس های شبکه در لینوکس
تنظیمات Webmin-Networking
تنظیمات Webmin-Others
تنظیمات Webmin-Servers
تنظیمات Webmin-Network-Devices
تنظیمات Webmin-Network-Services
تنظیمات DNS-Caching
تنظیمات DNS-Master
پیکربندی شبکه (بخش اول)
پیکربندی شبکه (بخش دوم)
برنامه های سرویس گیرنده شبکه
بررسی پروتکل TELNET
بررسی فایل سیستم شبکه ای در لینوکس
بررسی SAMBA در لینوکس
اتصال به اینترنت از طریق تلفن
بررسی NIS در لینوکس
بررسی DHCP در لینوکس
بررسی پیکربندی مسیریاب در لینوکس
بررسی ابزارهای کنترل شبکه
معرفی iproute
تنظیمات iproute
مبحث acl (بخش اول)
مبحث acl (بخش دوم)
مبحث Squid (بخش اول)
مبحث Squid (بخش دوم)
تنظیمات acl squid
مبحث Compile Squid
مبحث Tuneup Squid
معرفی نرم افزارهای جانبی Squid
کارگاه آموزشی Squid
معرفی BIND
مبحث named.conf bind
معرفی PHP
بررسی پروتکل FTP
بررسی SMTP در لینوکس
بررسی Sendmail در لینوکس
بررسی Qmail در لینوکس
بررسی Apache در لینوکس
بررسی مقدماتی چند بانک اطلاعاتی در لینوکس

بخش ششم:

راهبری امنیت در لینوکس- آشنایی با سیستم عامل های Suse, Fedora, Mandrake
مبحث فیلترینگ
معرفی iptables (بخش اول)
معرفی iptables (بخش دوم)
مبحث iptables destination nat
مبحث iptables source nat
آشنایی پیشرفته با iptables (بخش اول)
آشنایی پیشرفته با iptables (بخش دوم)
معرفی نرم افزار snort (بخش اول)
معرفی نرم افزار snort (بخش دوم)
نصب نرم افزار snort
مبحث snort-compile-config
مبحث snort-software-related
مبحث snort-rules
تنظیمات yast-security
بررسی امنیت در لینوکس
بررسی دیواره آتش در لینوکس
بررسی روش ***** نمودن با iptables در لینوکس
آشنایی و نصب سیستم عامل Fedore3
آشنایی و نصب سیستم عامل Mandrake
تنظیمات yast-hardware
تنظیمات yast-misc
تنظیمات yast-software
تنظیمات yast-system
تنظیمات yast-users

برای سفارش این محصول بر روی لینک خرید پستی زیر کلیک کنید.

لطفا آدرس خود را دقیق و بدون ابهام به همراه پلاک و کد پستی ۱۰ رقمی وارد نمایید

خرید پستی

لطفا ایمیل معتبری را جهت دریافت اطلاعات رهگیری وارد کنید

توجه:

سفارش شما زمانی ه اتمام رسیده است که کد رهگیری را دریافت کنید. برای اینکه سفارش شما زودتر ارسال شود لازم است کدرهگیری خود را یه شماره ۰۹۳۹۸۱۶۴۷۳۰ کنید. باید شماره تلفن ارسال کننده پیام کوتاه با شماره تلفن همراهی که در هنگام ثبت سفارش وارد نموده اید یکسان باشد .

مشتری گرامی پیشاپیش از خرید شما متشکریم. لطفا قبل از خرید به نکات زیر توجه فرمایید.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱- لطفا آدرس خود را دقیق و بدون ابهام به همراه پلاک و کد پستی ۱۰ رقمی وارد نمایید برای دریافت كد پستی بر روی قبوض آب ، برق ، تلفن ،كنتور گاز همچنين پشت كارت ملی درج شده است . لذا خواهشمنديم كد پستی صحيح وارد نماييد.
۲- لطفا ایمیل معتبری را جهت دریافت اطلاعات رهگیری وارد کنید
۳- لطفا به تعداد سفارشات خود قبل از ثبت کالا توجه فرمایید
۴- لطفا شماره تلفن همراه خود را جهت هرچه بهتر ارتباط با شما خریدار محترم در صورت بروز هرگون مشکل و یا تاخیری کالا وارد کنید.

توجه:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز شنبه ارسال خواهند شد.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
از زمان تحویل بسته ها به مامور پست ، ۲ الی ۴ روز برای پست پیشتاز و ۳ الی ۷ روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به دست شما برسد. باید توجه داشته باشید ( روز های تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

gnu, linux, operating system, unix, آموزش, سیستم عامل, فارسی, لینوکس, مبتدیان, گنو, ملتی مدیا, آموزشی لینوکس

به اشتراک بگذارید

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

1 دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما