کتاب گرافیک در ویژوال بیسیک به زبان فارسی

کتاب گرافیک در ویژوال بیسیک VB به زبان فارسی . امروزه گرافيک کامپيوتری در تمام زندگی ما نفوذ کرده است. از تبليغات مختلف گرفته تا کتابها,مجلات, روزنامه ها، متخصصين مختلف از گرافيک کامپيوتری برای برقراری ارتباط با مخاطب خود استفاده می کنند. با این روش هم مخاطب بيشتری جذب کرده و هم مفاهيم پيچيده را به زبان ساده تر انتقال می دهند. اما در این ميان می توان افرادی یافت که تمایل به توليد نرم افزارهای گرافيکی دارند. ای..