کتاب اصول طراحی و ساخت نرم افزار میزبانی وب به زبان فارسی

کتاب اصول طراحی و ساخت نرم افزار میزبانی وب به زبان فارسی- محمد حسین دالوند را برای شما آماده کرده ایم. . امروزه با پيشرفت علوم طبيعي و در کنار آن گشترش روز افزون اطلاعات و در دسترس بودن ابزاري به نام کامپيوتر و به طبع آن ابداع روزمره ي سيستمهاي نوين ارتباطي ماننده شبکه هاي مخابراتي و کامپيوتري اين امکان به وجود آمده است که بتوان از طريق يک شبکه ي گسترده و بدون مرز يا بين المللي اطلاعات حاصله از گشترش..