کتاب مدارهای منطقی + حل تمرینات مدارمنطقی

کتاب مدارهای منطقی + حل تمرینات مدارمنطقی به زبان فارسی . حل تمرین درس مدار منطقی مارریس مانو به زبان فارسی را برای شما آماده کرده ایم. کتاب مدارهای منطقی که امروز برای شما کاربران عزیز آغازه در سایت قرار دادیم یک کتاب کامل و مفید در است که تمامی فصول این درس را در بر می گیرد و شما دانشجویان کامپیوتر می توانید از آ لذت ببرید. همراه با این کتاب حل تمرین مسائل نیز قرار داده شده است. عنوان کتاب: کتا..

مدار منطقی موریس مانو

کتاب مرجع درس مدار منطقی موریس مانو به زبان فارسی کتاب مرجع برای درس مدار منطقی (طراحی دیجیتال) موریس مانو به زبان فارسی .کتابی که معرفی می شود کتابی است به زبان فارسی و بسیار کامل که برای دانشجویان رشته کامپیوتر و برق بسیار مفید خواهد بود. کتاب مدار منطقی موریس مانو به زبان فارسی که جناب آقای قدرت سپیدنام آن را ترجمه کرده است . این کتاب یکی از مراجع اصلی درس مدار منطقی رشته های کامپیوتر و برق می با..