کتاب آموزش سیستم مدیریت محتوای فراگ Frog

کتاب آموزش سیستم مدیریت محتوای فراگ Frog که توسط مهندس امید ادب نوشته شده است راهنمای جامع برای طراحان وب سایت می باشد که قصد دارند وب سایت خود را با این سیستم مدیریت محتوا پیاده سازی کنند. در ادامه شما بطور خلاصه آنچه که در این کتاب عنوان شده است توضیح داده شده است. برای راه اندازی یک وب سایت ٬ دیگر نیازی به برنامه نویسی و داشتن اطلاعات در مورد زیان های برنامه نویسی مختلف نیست.با استفاده از یک سیستم م..