نرم افزار Microsoft Visual FoxPro 9.0

 نرم افزار ویزال استادیو فاکس پرو ۹٫۰ را باری شما آماده کرده ایم. شما با این نرم افزار میتوانید برنامه های خود را تولید و برنامه های تحت وب بسازید در Visual FoxPro 9.0 نوع داده ای جدید ارائه شده است که بسیاری از محدودیتهای زبان SQL را برداشته شده است. شما با این نسخه می توانید از ابزارهای نسخهی پیشین  یعنی نسخه ی۸٫۰ نیز استفاده کنید.. شما می توانید این نرم افزار را رایگان از سایت آغازه دریافت کنید. ..

برچسب ها