فیلم تدریس یک ترم درس مهندسی سامانه های کامپیوتری در دانشگاه MIT

دانلود فیلم تدریس یک ترم درس مهندسی سامانه های کامپیوتری در دانشگاه MIT اگر جزء داتشجویان فعال کشور هستید و همیشه دوست داشتید پیشرفت خوبی داشته باشید این فیلم آموزشی را از دست ندهید! در این فیلم آموزشی یک ترم کامل از درس مهندسی سامانه های کامپیوتری که در سال ۲۰۰۸ در دانشگاه MIT آمریکا تدریس شده ضبط شده است. این درس توسط دو پروفسور معروف Prof. Hari Balakrishnan و Prof. Samuel Madden تدریس می شود که مجموعا..