آموزش کامپتیا سکیوریتی پلاس

CompTIA Security+ یکی از مدارک امنیتی شرکت کاپتیا می باشد که به بررسی دانش اطلاعات و امنیت شبکه می پردازد. از جمله موارد مورد بحث در سی  کیوریتی پلاس به رمزنگاری و سطح دسترسی و مدیریت ریسک را می توان شاره کرد.. در این دوره شما با تئوری امنیت داده در شبکه های کامپیوتری اشنا می شوید و می توانید یک شبکه امن طراحی کنید. با بررسی پروتکل های استفاده شده و بررسی پورت های سریس های ارائه شده در یک سازمان می تو..

آموزش کامل CompTIA Security+ 2010 - معتبر ترین مدرک امنیت

آموزش کامل CompTIA Security+ 2010 – معتبر ترین مدرک امنیت . آزمون و مدرک بین المللی+CompTIA Security تعیین کننده استانداردهای مورد نیاز صنعت جهت مدیریت امنیت اطلاعات می باشد.با گذارندن این دوره شما مهارتهای لازم جهت ایمن سازی سیستمها و اطلاعات موجود بر روی آنها و همچنین دانش لازم برای گذراندن آزمون را کسب خواهید نمود.دوره +Security از جدیدترین دوره هایی می باشد که مورد تایید مایکروسافت بوده و با استفاده ..