کتاب الکترونیکی آشنایی با برنامه نویسی BlueJ به زبان فارسی

 کتاب الکترونیکی آشنایی با برنامه نویسی BlueJ به زبان فارسی . این آموزش مقدمه ای برای استفاده از محیط برنامه نویسی BlueJ می باشد. BlueJ محیط توسعه جاوا میباشد که به طور ویژه برای آموزش جاوا در سطوح مقدماتی طراحی شده است. این نرم افزار توسط تیم طراحی و پیاده ساز در دانشگاه Deakin شهر ملبورن استرالیا و هم چنین دانشگاه کنت (Kent) شهر کانتربری انگلستان ایجاد شده است . شما می توانید این کتاب را از سایت آغازه..