آموزش نرم افزار SPSS

SPSS اس پی اس اس یک نرم افزار جامع تجزیه و تحلیل آماری می باشد که در رشته های مهندسی و علوم ریاضی کاربرد فراوانی دارد. اس پی اس اس دارای توانایی های بسیاری از جمله خلاصه های آماری مانند گراف و جداول ، محاسبه توزیع آماری ، توابع ریاضی و مثلثاتی و محاسبه لگاریتم ، تهیه انواع جداول سفارشی آماری مانند درصد فراوانی آماری ، ایجاد داده های تصادفی  و پیوسته ، انجام آنلایز واریانس  یک طرفه و چند طرفه ، محاس..

فیلم آموزشی نرم افزار SPSS

SPSS یک نرم افزار برای تجزیه و تحلیل آماری می باشد که مورد استفاده بسیاری از دانشجویان رشته مهندسی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. اس پی اس  بر اساس پایه آماری توصیفی و دو متغییری به پیش بنی برآمد های عددی برای پیش بینی تحلیل آماری مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار یکی از قدرتمند ترنی نرم افزارهای توصیف آماری به شمار میرود که توسط شرکت IBM تولید شده است. در این آموزش تصویری شما با این نرم افز..

کتاب آموزش نرم افزار SPSS

اس‌پی‌اس‌اس (SPSS)نام یک نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود.اس‌پی‌اس‌اس مخفف بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی است.اس پی اس اس از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار..