کتاب فارسی کرک و تکنیک های نفوذ به نرم افزار

کتاب Crack و تکنیک های نفوذ به نرم افزار به زبان فارسی . کتاب کرک  Crack و تکنیک های نفوذ به نرم افزار یکی از نایابترین کتابهای در زمینه امنیت نرم افزار و راه های نفوذ به ان میباشد. این کتاب به شما دانشجویان می آموزد که در تولید نرم افزارهای خود چگونه به مقوله قفل گذاری و راه های شکستن آن قبل از تولید فکر کنید. این کتاب می تواند دانش شما را در بالا بردن امنیت نرم افزارهای تولیدی شما بیفزاید. . این کت..

برچسب ها