کتاب تهدید های امنیتی شبکه و روشهای مقابله با آن

کتاب تهدید های امنیتی شبکه و روشهای مقابله با آن  . امروزه امنيت شبکه يک مسأله مهم براي ادارات و شرکتهاي دولتي و سازمان هاي کوچک و بزرگ است. تهديدهاي پيشرفته از سوي تروريست هاي فضاي سايبر، کارمندان ناراضي و هکرها رويکردي سيستماتيک را براي امنيت شبکه مي طلبد. دربسياري از صنايع، امنيت به شکل پيشرفته يک انتخاب نيست بلکه يک ضرورت است. پس امنیت شوخی نیست و آن را در هیچ زمینه ای از کامپیوتر حتی سیستم های شخصی نباید فرا..

کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری به زبان فارسی

کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری به زبان فارسی . امروز امنیت شبکه های کامپیوتری از اهمیت بسیاری برخو.ردار است. بسیاری از کشورها هزینه های بسیاری را جهت حفظ اطلاعات خود خرج می کنند. این کتاب به بررسی موارد امنیت شبکه های کامپیوتری به صورت جزئی پرداخته است. این کتاب یکی از نایاب ترین کتابهای حال حاضر می باشد. شما می توانید این کتاب را رایگان از سایت آغازه دانلود کنید. عنوان کتاب: کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتر..