آموزش فریم ورک گتنا getna

کتاب آموزش فریم ورک ایرانی Getna (گتنا) در طراحی وب به زبان فارسی . آیا تا به حال فریم ورک ایرانی گتنا را شنیده اید؟ گتنا یک فریم ورک ایرانی جهت تولید برنامه ها ی تحت وب است. که دارای کتابخانه  فراوان جهت سرعت بخشیدن به تولید نرم افزار تحت وب است. این فریم ورک ایرانی دارای شناسنامه و تاییدیه شورای عالی انفورماتیک کشور است. از جمله مزایای این فریم ورک مقابله با اسکنرها و ربات هاست. این فریم ورک با یک..