ریکاوری داده ها در سرور با نرم افزار SCDPM

امروزه مدیریت شبکه و پشتیبان گیری از داده های یک سرور امری ضروری است و یکی از وظایف یک مدیر سرور می باشد که با دقت فراوان و طبق زمانبندی از پیش برنامه ریزی شده انجام می گیرد.در این بخش از سایت آغازه آموزش نرم افزار SCDPM را که محصول شرکت ترین سیگنال می باشد را برای شما آماده کرده ایم. . Microsoft System Center Data Protection Manager یا SCDPM یک محصول شرکت مایکروسافت بوده در جهت پشتیبان گیری و ریکاوری داده..