کتاب آشنایی با پیشرفته ترین گروه هکری جهان موسوم به L0PHT

کتاب آشنایی با پیشرفته ترین گروه هکری جهان موسوم به L0PHT . در گوشه کنار جهان از کوچه پس کوچه های کلان شهرهایی مثل همین تهران خودمان گرفته تا شهر های آمریکای جنوبی و تا شهری مثل مسکو گرفته و یا کلان شهر هایی مثل نیویورک و یا شهر های کوچکی در آلمان و اروپا تا محله های فقیر نشین در هند و چین و آفریقا و …. همه جا و در هر زمانی مطمئن باشید شخصی با دقت هر چه تمام تر به صفحه نمایش مانیتور خود خیره ش..