کتاب آموزش زبان برنامه نویسی پرولوگ Prolog

در گذشته پستی خدمت تمام کاربران عزیز قرار داده بودیم ولی به علت حذف از روی سرو تصمیم به ارسال مجدد پست نموده ایم. در این بخش از سایت آغازه  دانلود کتاب آموزش زبان برنامه نویسی پرولوگ را برای شما به زبان فارسی آماده کرده ایم که توسط سید ناصر رضوی نوشته شده است . این زبان برنامه نویسی منطقی و چند منظوره ناسب برای مفاهیم هوش مصنوعی بوده  و این زبان بر اساس منطق ریاضی نا نهاده شده است. این زبان برای ا..

کتاب برنامه نویسی prolog به زبان فارسی

کتاب برنامه نویسی prolog به زبان فارسی . PROLOG  پرولوگ  یکی از بهترین نمونه و مثال یک زبان برنامه نویسی منطقی است. یک برنامه منطقی دارای یک سری ویژگیهای قانون و منطق است . PROLOG از محاسبة اولیه استفاده می کند. در حقیقت خود این نام از برنامه نویسی PRO در LOGIC می آید یک مفسر برنامه را بر اساس یک منطق می نویسد. ایده استفاده توصیفی محاسبه اولیه برای بیان خصوصیات حل مسئله یکی از محوریت های مشارکتPROLOG..