کتاب مسیریابی در شبکه به زبان فارسی

 کتاب مسیریابی در شبکه به زبان فارسی . از بررسی و قضاوت در مورد تحقیقاتی که هم اکنون صورت می پذیرد می توان به این نتیجه رسید که مسیریابی در اینترنت جزء اکثر مواردی است که رغبت بدان هم چنان تنزل نیافته است. مخصوصا مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس (QOS) در سالهای اخیرگواه صحت این ادعاست. در طول دهه اخیر،اینترنت از پروژه های تحقیقاتی ارتباطات که دنیای ما را برای همیشه دچار تحول ساخته اند،فراتر رفته است.پیام ها..

کتاب مسیریابی در شبکه های کامپیوتری به زبان فارسی

کتاب مسیریابی در شبکه های کامپیوتری به زبان فارسی . از بررسی و قضاوت در مورد تحقیقاتی که هم اکنون صورت می پذیرد می توان به این نتیجه رسید که مسیریابی در اینترنت جزء اکثر مواردی است که رغبت بدان هم چنان تنزل نیافته است. مخصوصا مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس (QOS) در سالهای اخیرگواه صحت این ادعاست. در طول دهه اخیر،اینترنت از پروژه های تحقیقاتی ارتباطات که دنیای ما را برای همیشه دچار تحول ساخته اند،فراتر..

کتاب نقش مسیریاب در شبکه های کامپیوتری

  کتاب نقش مسیریاب در شبکه های کامپیوتری به زبان فارسی . مسیر یابت ها در شبکه های کامپیوتری به عنوان هدایت کننده بسته های Packet به سمت مقصد را بر عهده دارند که این مسیر یاب ها با استفاده از جدولی که به اسم روت مپ معروف است به شناسایی درگاه خروجی پکت اطلاعاتی می کنند که در شبکه های به صورت استاتیک و داینامیک تنظیم میشوند. این روتر ها با استفاده از الگوریتم های بهترین مسیر را جهت ارسال اطلاعات انتخاب میکنند ...