مهندسی نرم افزار استاد محمد ظروفی

کتابی را که پیشرو دارید مبتنی بر کتاب دانشگاه پیام نور می باشد که توسط استاد محمد ظروفی نکته برداری شده است. کتاب درس مهندسی نرم افزار فوق شما را با متادولوژی های توسعه نرم افزار آشنا می کند. شما در این کتاب با مدلهای تولید نرم افزار ( ابشاری ، حلزونی ، خطی ، و.. )مدلهای توسعه فرایند مانند RUP ، اسکرام (Scrum) . شما با اونواع نمدارهای شی گرا و مدل سازی UML مانند نمودارهای متوالی ، حالت ، کلاس دیا..

آموزش جامع UML

فیلم آموزش جامع یو ام ال  UML به زبان انگلیسی . زبان مدل سازي يكنواخت ( Unified Modeling Language ) یا UML زبان مدلسازي است که به منظور تحليل و طراحي سيستم هاي شی گرا به كار مي‌ رود. UML اولين بار توسط شركت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسياري از شركت هاي كامپيوتري و مجامع صنعتي و نرم افزاري دنيا مورد حمايت قرار گرفت؛ به طوريكه تنها پس از يك سال، توسط گروه Object Management Group، به عنوان زبا..

کتاب آموزش UML + سه مقاله مرتبط به زبان فارسی

کتاب آموزش UML + سه مقاله مرتبط به زبان فارسی . یو ام ال Unified Modelling Language  يك زبان مدل‌سازی است كه درسال ۱۹۹۵ به وسيله شركت Rational معرفی شد. UML يك زبان شی‌گراست يعنی اجزا اين زبان متناسب با مفاهيم به كاررفته و پارادايم شی‌گرائی طراحی شده‌اند.  کتاب حاضر که توسط سید رضا شاه امیری تهیه شده است که آموزش این زبان مدلسازی می پردازد شما می توانید این کتاب را با مشخصات زیر از سایت آغازه رایگان دانلود..

کتاب الکترونیکی آشنایی با کاربرد UML در تحلیل و طراحی شیء گرا به زبان فارسی

کتاب الکترونیکی آشنایی با کاربرد UML در تحلیل و طراحی شیء گرا به زبان فارسی . UML یک زبان گرافیکی برای جمع آوری محصولات توسعه نرم افزار است. این زبان نشانه ها را برای ما فراهم کرده تا مدل ها را تولید کنیم. UML به عنوان تنها زبان صنعت نرم افزار تأیید شده است. UML در اصل توسط سه تفنگ دار ، در شرکت Rotional طراحی شده است. این زبان بسیار قدرتمند است و تمام مفاهیم مهندسی نرم افزار را پشتیبانی می کند.فرایند ر..

کتاب مهندسی نرم افزار uml در 6 روز به زبان فارسی

کتاب مهندسی نرم افزار uml در ۶ روز به زبان فارسی . UML یک شیوه جدیدبرنامه نویسی می باشد در که در چند سال اخیر اکثربرنامه نویسان حرفه ایبر اساس آن برنامه نویسی می کنند. این شیوه برنامهنویسی در تمامی زبانهایبرنامه نویسی اعم از ویژوال و غیر ویژوال کاربرددارد. کتاب حاضر آموزشمهندسی نرم افزار UML را در ۶ روز آموزش می دهد لازم به ذکر استشمامی توانید این کتاب را رایگان از سایت آغازه دانلود کنید. عنوان کتاب: کتاب مه..

کتاب آموزش ArgoUML به زبان فارسی

کتاب آموزش ArgoUML به زبان فارسی . ارگو یو ام ال یک بستر زبان مدل سازی برای توسعه و طراحی نرم افزار می باشد که کلیه دیاگرام های UML را پشتیبانی می کند. ارگو یو ام ال به صورت متن باز ارائه می شود که در دنیا محبوبیت زیادی بین مهندسین نرم افزار کسب کرده است. کتاب زیر شما را با ارگو یو ام ال آشنا می کند. می باشد این کتاب در عین سادگی به بیان و آموزش Argo UML می پردازد. این کتاب تنها کتاب فارسی در این ..

کتاب آموزش زبان مدل سازی UML به زبان فارسی

 کتاب آموزش زبان مدل سازی UML به زبان فارسی  . زبان مدلسازی UML (Unifing Modelling language) زبانی گرافیکی است و قواعدی دارد که ما می توانیم به وسیله این قواعد عناصر بزرگ سیستم های نرم افزاری را توصیف کنیم . اینزبانبرایمشخصسازی (specifying) ، بصریسازی (visualizing) ، ساختاربندی (constructing) و مستندسازی (documenting) سیستمهاینرمافزاریبهکارمیرودوقابلاستفادهدرتمامی فرآیندهای چرخه حیات سیستم است. UML ترکیبیازمفا..