کتاب طراحي مدارهاي واسط كامپيوتري جواد راستي به زبان فارسی

کتاب طراحي مدارهاي واسط كامپيوتري ، جواد راستي به زبان فارسی را برای دانلود آماده کرده ایم. اهداف این درس آشنایی با عملکرد سیستمهای مبتنی بر پردازنده به ویژه کامپیوترها ،آشنایی با نحوه کنترل دستگاههای خارجی از طریق برنامه نویسی پورتهای کامپیوتر در محيطهاي DOS و ويندوز و.. میباشد این کتاب نوشته مهندس جواد راستی میباشد که یکی از کاملترین کتابهای طراحي مدارهاي واسط كامپيوتري میباشد که شما میتوانید این ک..