جزوه طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

جزوه طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی استاد سعیدی به زبان فارسی . این کتاب دارای سرفصل مطالب جزوه حاضر عبارتست از : ویژگی های عمومی زبانهای برنامه سازی ، مقایسه زبانهای برنامه سازی ، ویژگی انواع داده ها و پیاده سازی آنها در زبان های سطح بالا ، روشهای تعیین ترتیب اجرای دستورات وپیاده سازی آنها ، کنترل داده ها ، روشهای تخصیص ارگومان های یک تابع وپیاده سازی آنها ، روشهای مدیریت حافظه در زبان..

کتاب طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی به زبان فارسی

 کتاب طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی به زبان فارسی . در این بخش از سایت آغازه برای شما جزوه درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی را برای شما آماده کرده ایم که نویسنده آن آقای قلی زاده سعی در تدریس تمامی مفاهیم این درس بصورت اجمالی پرداخته است . شما می توانید این کتاب را رایگان از سایت آغازه دانلود کنید. عنوان کتاب: کتاب طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی به زبان فارسی زبان: فارسی ..