کتاب اهمیت جنگ سایبری در دنیای دیجیتالی امروز به زبان فارسی

کتاب اهمیت جنگ سایبری در دنیای دیجیتالی امروز به زبان فارسی . امروزه برای تضعیف دشمن لزومی نیست که حتماً خطوط راه آهن آنان را بمباران کنیم یا … برای اینکار داشتن یک مودم و یک PC کافیست! با گسترش روز افزون استفاده از رایانه در دنیا، تشکیل و گسترش فضای مجازی و غیر فیزیکی به وقوع پیوسته است که غرق شدن در آن ناگزیر هر فرد انسان است. اکنون با استفاده همه جانبه از رایانه ها، فضای سایبر به اندازه که..

کتاب جرایم سایبری به زبان فارسی

کتاب جرایم سایبری به زبان فارسی . ما با جرایم زندگی میكنیم و مظاهر این جرایم، زندگی ما را احاطه كرده است. اكثر ما از جرم بیزاریم و احساس میكنیم كه در مقابل آن بسیار آسیبپذیریم اما ارتكاب یك رم نیز میتواند به همان اندازه مجذوب كننده باشد. امروزه در بیشتر شهرهای ایالات متحده، ترس از جرم به یكی از واقعیتهای انكارناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است و افرادی پیدا میشوند كه در مقابل واقعیات جرم واكنش متناسبی ن..

کتاب جنگ سایبری به زبان فارسی

کتاب جنگ سایبری به زبان فارسی . برای تفهیم جنگ سایبری ابتدا باید فضای سایبری و عناصر آن را ادراک نمائیم. بنابراین ابتدا ببینیم اصولاً سایبر (Cyber) به چه مفهوم است: سایبر پیشوندی برای اسامی متعدد و متنوعی است که همگی بر اساس انتشار روزافزون رایانه پدید آمده‌اند. ضمناً اغلب عناصر درگیر با اینترنت با این پیشوند قابل تشریح می‌باشند. اولین اصطلاح در این وادی Cyber Space می‌باشد یا همان فضای سایبری است که استعا..

دفاع مورچه ای علیه حملات سایبری

دفاع مورچه ای علیه حملات سایبری . محققان دانشگاه فورست با مطالعه بر روی استراتژی تدافعی مورچه ها در برابر مهاجمان، نرم افزار ایمنی جدیدی را برای مقابله با ویروسها و حملات سایبری ارائه کرده اند. دانشمندان با مطالعه بر روی سیستم دفاعی مورچه ها روشی جدید را برای محافظت از رایانه ها در برابر مهاجمان سایبری طرح کرده اند. ..