موتور جست‌وجوی ImHalal.com

راه‌اندازی موتور جست‌وجوی حلال برای مسلمانان . موتور جست‌وجوی ImHalal.com تنها نتایجی را عرضه می‌كند كه به‌عنوان حلال و مطمئن برای كاربران مسلمان مشخص شده‌اند. به گفته بنیانگذار ImHalal.com، ایده این موتور جست‌وجو پس از ابراز نارضایتی دوستانش از نمایش محتوای غیراخلاقی توسط موتورهای جست‌وجوی معروفی مانند یاهو و گوگل به ذهنش خطور كرده است. ..

موتور جستجوی هوشمند و مفهومی ولفارم آلفا که از زمان راه اندازی مفهوم نوینی از جستجوی اینترنتی ارائه نموده باهوش تر خواهد شد. قرار است رابط کاربری این موتور جستجو دچار تحول اساسی شود تا بتواند نتایج حاصل از هر جستجو را به شیوه های مختلفی و بر حسب نیاز کاربران نمایش دهد. ..

برچسب ها