كتاب آموزش هوش مصنوعي تاليف سهراب جلوه گر

 كتاب آموزش هوش مصنوعي تاليف سهراب جلوه گر . این نسخه از کتاب به صورت رایگان توسط مولف کتاب جهت رفع اشکال احتمالی در سایت قرار گرفته است هوش مصنوعی ( Artificial Intelligenc ) یاهوش ماشینی (Machine Intelligence) را باید عرصهٔ پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری ازدانش‌ها،علوم، و فنون قدیم و جدید دانست. هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشان می‌دهد و یا به دانشی در کامپیوتر که سعی در ایجاد آن دارد گفته می‌..