د جزوه نظریه گراف ها استاد بشارتی

جزوه نظریه گراف ها را از استاد بشارتی را جهت دانلود آماده کرده ایم. این جزوه دست نویس بوده و اسکن شده است . این جزوه تمامی مباحث درس نظریه گرافها را بطور کامل پوشش می دهد.در ریاضی و علوم کامپیوتر، نظریه گراف علمی است که به مطالعه گراف‌ها می‌پردازد.گراف مجموعه‌ای از راس‌هاست که بوسیله یال‌ها به هم وصل شده‌اند.به عبارت ساده‌تر به مجموعه‌ای از نقاط که بوسیله خطوط به هم وصل شده‌‌اند، گراف گویند. مفهوم گراف در..

کتاب یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف به زبان فارسی

 کتاب یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف به زبان فارسی .  یادگیری مبتنی بر نظریه گراف که به زبان فارسی تهیه شده است. فایل مربوطه گزارشی است یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف که توسط جناب اقای محمدرضا ذوالفقاری برای ما ارسال داشته اند که برای درس آزمایشگاه تهیه شده است. شما می توانید این کتاب را با مشخصات زیر از سایت آغازه دانلود کنید. عنوان کتاب: یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف به زبان فارسی نویسن..

 کتاب نظریه محاسبات (نظریه زبانها و ماشینها) به زبان فارسی . در این بخش از سایت آغازه کتاب درس نظریه محاسبات و نظریه زبان ها و ماشین ها را که به زبان فارسی تهیه شده است را تقدیم شما کاربران می کنیم. در این کتاب شما با مفاهیم گرامر ها در زبان ها ، ماشین های متناهی ، نظریه گراف ، ماشینهای تورینگ و… آشنا خواهید شد. این کتاب توسط مهندسی حسن عسکرزاده تدوین شده است که امید است مورد توجه شما عزیزان قرار بی..

کتاب آموزش نظریه زبانها و ماشینها به فارسی

کتاب آموزش نظریه زبانها و ماشینها به فارسی .هدفاز این درس آشنایی با نظریه محاسبات است که با ارائه مدلهای انتزاعی ازماشینها و کامپیوترها مسائل نظری جالبی مورد بررسی قرار می گیرد که اغلبمعماگونه بوده و در علوم کامپیوتر کاربردهای فراوانی دارند. زبانها،گرامرها و ماشینها سه موضوع اساسی در این درس بوده و با بررسی زبانهایمختلف، گرامرهای مربوطه و ماشینهای انتزاعی مورد استفاده برای پردازش آنهامعرفی می گردد. یک زبان صو..