فیلم آموزش جامع WCF در VB.NET 2008

دانلود فیلم آموزش جامع WCF در VB.NET 2008 . همانطور که می دانید، Windows Communication Foundation یا (WCF)، قالبی کاری، بر ای پیاده سازی برنامه های سرویس گرا است. با استفاده از WCF می توان داده ها را به صورت پیام هایی از یک درگاه سرویس به درگاهی دیگر ارسال کرد. در واقع WCF جهت ارائه روشی قابل مدیریت برای ایجاد سرویس های وب و clientهای سرویس وب، طراحی شده است و تسلط بر آن برای برنامه نویسان بسیار با..