آغازه کنکور کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر سامانه تعیین سطح داوطلبان سراسری ۸۹ کاردانی به کارشناسی

سامانه تعیین سطح داوطلبان سراسری 89 کاردانی به کارشناسی

سامانه تعیین سطح داوطلبان سراسری ۸۹ کاردانی به کارشناسی . توجه مهم: این سیستم صرفاً براساس اطلاعات پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۸۸ کارشناسی ناپیوسته عمل می کند و هیچ گونه پیش بینی در مورد رتبه داوطلب نمی کند

توجه مهم: این سیستم صرفاً براساس اطلاعات پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۸۸ کارشناسی ناپیوسته عمل می کند و هیچ گونه پیش بینی در مورد رتبه داوطلب نمی کند.
داوطلبان گرامی، با توجه به اینکه در کنکور سراسری این مقطع برخلاف کنکور آزاد تراز محاسبه نمی شود، به عبارت دیگر نمره کل داوطلب براساس میانگین وزنی درصدهای خام بدست می آید و از طرف دیگر ازآنجاکه سازمان سنجش رتبه بندی داوطلبان را براساس نمره های کل انجام می دهد، داوطلبان برای اطلاع از میزان آمادگی خود می توانند نمره کل خود را محاسبه نموده و با توجه به بازه نمره های کل پذیرفته شدگان سال گذشته درصدد کاهش اختلاف نمره کل خود و نمره کل مطلوبشان برآیند. کاری که سامانه حاضر برای شما انجام می دهد نیز اطلاع دادن همین موضوع است.

سایت منبع: www.tourani.ir

سامانه تعیین سطح داوطلبان سراسری 89 کاردانی به کارشناسی

به عبارت واضحتر در این سیستم:
• داوطلب سطح خود را در هر درس با وارد کردن درصد تعیین می نماید.
(پیشنهاد می شود داوطلب کنکورهای سراسری ۳ سال اخیر را حل نماید و میانگین درصدهایش را وارد نماید؛ همچنین درصد آزمونهای آزمایشی ۵۰ و ۱۰۰ درصد مباحث نسبتاً مناسب می باشد.)
• نمره کل داوطلب محاسبه شده و رتبه ای که در سراسری ۸۸ با نمره کل داوطلب کسب شده است، ارائه می شود.
• کارنامه داوطلب پذیرفته شده سراسری ۸۸ با نمره کل برابر با نمره کل داوطلب نمایش داده می شود.
• لیست دانشگاه هایی که داوطلبان با همین نمره کل (و یا پایینتر) در سراسری ۸۸ پذیرفته شده اند، نشان داده می شود.
• داوطلب می تواند رتبه ای که برای آن تلاش می کند را وارد نماید و از اختلاف نمره خودش با نمره مطلوبش آگاه شود.
• داوطلب برای برطرف کردن اختلاف نمره می تواند مشخص نماید که در چه دروسی مایل است مطالعه بیشتری داشته باشد و درصدهای مازاد در آن دروس را دریافت نماید.

بازه نمره های کل پذیرفته شدگان سراسری ۸۸ به صورت زیر می باشد:

بازه نمره های کل

رتبه

۴۸۰۰ تا ۵۷۰۰

تک رقمی

۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰

۱۰ تا ۳۰

۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰

۳۰ تا ۱۰۰

۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰

۱۰۰ تا ۲۹۰

۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰

۲۹۰ تا ۶۹۰

۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰

۶۹۰ تا ۱۵۰۰

۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰

۱۵۰۰ تا ۳۳۰۰

۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰

۳۳۰۰ تا ۷۲۰۰

۱۱۰۰ تا ۱۵۰۰

۷۲۰۰ تا ۱۳۵۰۰

۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰

۱۳۵۰۰ تا ۱۵۱۹۵

جهت آشنایی با میزان افزایش احتمالی نمره های کل، مستند در دسترس، اختلاف نمره های کل در ۲ سال متوالی اخیر می باشد که از افزایش احتمالی تعداد داوطلبان، افزایش نسبی سطح داوطلبان و … ناشی می شود:

• رتبه های ۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ حدود اختلاف نمره برابر ۷۰ معادل با ۱ تست مدار منطقی
• رتبه های سه رقمی حدود اختلاف نمره برابر ۱۷۰ معادل با ۲ تست تخصصی
• رتبه های دو رقمی حدود اختلاف نمره برابر ۴۰۰ معادل با ۳ تست برنامه سازی

توجه مهم: اگر سطح سوالات از سراسری ۸۸ ساده تر شود افزایش اختلاف نمره های کل با سراسری ۸۸ طبیعتاً افزایش می یابد.

داوطلبان گرامی، برای ورورد به سامانه می توانید اینجا را کلیک نمایید.

داوطلبان گرامی، برای ورورد به سامانه می توانید اینجا را کلیک نمایید.

سامانه تعیین سطح داوطلبان سراسری

به اشتراک بگذارید

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

1 دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما