آغازه سفارشات خرید پستی محصولات خرید پستی مجموعه کامل کتب علوم کامپیوتر رفرنس به زبان انگلیسی – بیش از ۱۹ گیگابایت

خرید پستی مجموعه کامل کتب علوم کامپیوتر رفرنس به زبان انگلیسی - بیش از 19 گیگابایت

بیش از ۱۹ گیگابایت کتابهای علوم کامپیوتر و تکنولوژی

سایت آغازه امروز مجموعه ای از برترین کتب آموزش علوم رایانه را در اختیار شما قرار می دهد. این مجموعه بی نظیر را به هیچ وجه نمی توانید به صورت واقعی تهیه نمائید و تنها امکان استفاده از برخی از آنها را در کتابخانه ها خواهید داشت. برای قیمت گذاری این مجموعه نمی توان عدد دقیقی داد، اما به طور قطع با توجه به عناوین و انتشاراتی که در این کتاب ها ذکر شده است، قیمتی بیش از ۵۰۰ دلار را برای خرید این مجموعه مجبور به پرداخت خواهید بود.این مجموعه یکی از بینظیر ترین رفرنسهای کتابهای زبان اصلی رشته کامپیوتر میباشد که شامل ۱۹ کلیه دروسهای رشته کامپیوتر را شامل میشود از هوش مصنوعی ، برنامه نویسی ، بانکهای اطلاعاتی ، و…. که در زیر عنوانی چند از این مجموعه را خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم.

در قالب ۵ دی وی دی – قیمت ۱۵۶۰۰ تومان

لیست کتاب های مجموعه:

A History Of Modern Computing 2nd ed – Paul Ceruzzi.pdf 5.1 MB
Aho – Compilers – Principles, Techniques, and Tools 2e.pdf 48.2 MB
Alfred Aho – Data Structures and Algorithms [html].pdf 6.6 MB
Algorithms – R. Sedgewick (1983) WW.pdf 4.6 MB
Algorithms and Data Structures – Niklaus Wirth.pdf 1.2 MB
Algorithms and Data Structures The Science of Computing – Douglas Baldwin.chm 10.2 MB
Algorithms for Computer Algebra – K. Geddes, S. Czapor, G. Labahn (1992) WW.djvu 4.7 MB
Algorithms in Java, 3rd Ed, Part 1-4 – Robert Sedgewick.chm 5.4 MB
Algorithms in Java, 3rd Ed, Part 5 Graph Algorithms – Robert Sedgewick.chm 4.2 MB
Alsuwaiyel – Algorithms Design Techniques and Analysis (Worldsci, 1999).djvu 24.3 MB
Ammeraal – Computer Graphics for Java Programmers 2e.chm 12.6 MB
An Intro to Computer Simulation Methods – Applns to Physical Systems 3rd ed. – H. Gould, et al., [poor scan, dp] (Pearson, 2007) WW.pdf 

۴۰٫۹ MB
An Introduction to Distributed Algorithms – B. Valmir (MIT, 1996) WW.pdf 3.1 MB
An Introduction to Game Theory – Eric Rasmusen.pdf 7 MB
An Introduction to Genetic Algorithms – Melanie Mitchell.pdf 6.2 MB
An Introduction to Pattern Recognition – Michael Alder.pdf 4.4 MB
An Introduction to Programming with Mathematica 3rd ed – P. Wellin, et al., (Cambridge, 2005) WW.pdf 26.6 MB
An Introduction to Systems Science – J. Warfield (World, 2006) WW.pdf 22.2 MB
Analysis of Algorithms – An Active Learning Approach – J. McConnell (2001) WW.pdf 1.5 MB
Andress – Surviving Security – How to Integrate People, Process and Technology 2e (Auerbach, 2004).chm 3.6 MB
Arnold – Embedded Controller Hardware Design.pdf 1.3 MB
Artificial Intelligence / Alpaydin – Introduction to Machine Learning (MIT, 2004).pdf 36.2 MB
Artificial Intelligence / An Introduction to Neural Networks – Patrick van der Smagt.pdf 1.3 MB
Artificial Intelligence / An Introduction to Neural Networks 8th ed. – B. Krose, P. Van der Smagt (1996) WW.pdf 1.3 MB
Artificial Intelligence / Artificial Intelligence – M. Boden (AP, 1996) WW.pdf 22.6 MB
Artificial Intelligence / Artificial Intelligence – Mirrors for the Mind – H. Henderson (2007) WW.pdf 3.4 MB
Artificial Intelligence / Artificial Intelligence Illuminated – B. Coppin (Jones and Bartlett, 2004) WW.pdf 5.3 MB
Artificial Intelligence / Artificial Neural Networks in Real-life Applications – Juan R. Rabunal.pdf 8.8 MB
Artificial Intelligence / Bentley – Creative Evolutionary Systems (Academic, 2002).pdf 46.5 MB
Artificial Intelligence / Bourg – AI for Game Developers (O’Reilly, 2004).chm 2.8 MB
Artificial Intelligence / Bow – Pattern Recognition and Image Preprocessing 2e.pdf 37.2 MB
Artificial Intelligence / Buckland – AI Techniques for Game Programming (Premier, 2002).pdf 9.5 MB
Artificial Intelligence / Charles – Biologically Inspired Artificial Intelligence for Computer Games.pdf 4.7 MB
Artificial Intelligence / Cordon – Genetic Fuzzy Systems – Evolutionary Tuning and Learning of Fuzzy Knowledge Bases (WorldSci, 2001).pdf

۶٫۵ MB
Artificial Intelligence / Evolutionary Algorithms – The Role of Mutation and Recombination – W. Spears (Springer, 2000) WW.djvu

۲٫۱ MB
Artificial Intelligence / Fundamentals of the New Artificial Intelligence 2nd ed – T. Munakata (Springer, 2008) WW.pdf 4 MB
Artificial Intelligence / Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning – William Siler.pdf 3.6 MB
Artificial Intelligence / Fuzzy Sets And Systems Theory And Applications – Didier Dubois , Henri Prade.pdf 9.5 MB
Artificial Intelligence / Galushkin – Neural Networks Theory (Springer, 2007).pdf 16.9 MB
Artificial Intelligence / Grana – Information Processing with Evolutionary Algorithms (Springer, 2005).pdf 3.9 MB
Artificial Intelligence / Graupe – Principles of Artificial Neural Networks 2e (WorldSci, 2007).pdf 3.8 MB
Artificial Intelligence / Hagan – Neural Network Design (PWS, 1996).pdf 10.2 MB
Artificial Intelligence / Haupt – Practical Genetic Algorithms 2e (Wiley, 2004).pdf 3.9 MB
Artificial Intelligence / Haykin – Neural Networks – A Comprehensive Foundation 2e (Pearson, 1999).pdf 40.4 MB
Artificial Intelligence / Heaton – Programming Neural Networks in Java [html].pdf 1.6 MB
Artificial Intelligence / Hingston – Design by Evolution – Advances in Evolutionary Design (Springer, 2008).pdf 31.1 MB
Artificial Intelligence / Intelligent Systems for Engineers and Scientists 2d ed – Adrian A. Hopgood.pdf 3 MB
Artificial Intelligence / Intro to Pattern Recognition – Stat, Struct, Neural, Fuzzy Logic Approaches – M. Friedman, A. Kandel (World, 1999)

WW.djvu 1.9 MB
Artificial Intelligence / Introduction to Machine Learning – Nils J Nilsson.pdf 2.6 MB
Artificial Intelligence / Johnston – The Allure of Machinic Life – Cybernetics, Artificial Life and the New AI (MIT, 2008).pdf 4.4 MB
Artificial Intelligence / Jones – Artificial Intelligence – A Systems Approach (Infinity, 2008).pdf 8.4 MB
۹٫۴ MB
Artificial Intelligence / Sumathi – Evolutionary Intelligence – An Introduction to Theory and Applications with Matlab (Springer, 2008).pdf

۱۰٫۵ MB
Artificial Intelligence / Talbi – Metaheuristics – From Design to Implementation (Wiley, 2009).pdf 5.7 MB
Artificial Intelligence / Tanimoto – Elements of Artificial Intelligence – Intro. using LISP (CompSci, 1987).pdf 27 MB
Artificial Intelligence / The Computer and the Brain – J. Von Neumann (Yale, 1958) WW.pdf 26.5 MB
Artificial Intelligence / Vince – Evolutionary Game Theory, Natural Selection, and Darwinian Dynamics (Cambridge, 2005).pdf 5.5 MB
Artificial Intelligence / Zurada – Introduction to Artificial Neural Systems (WPC, 1992).pdf 33.4 MB
Axelson – USB Complete 3e.pdf 6.9 MB
Aycock – Computer Viruses and Malware (Springer, 2006).pdf 10.8 MB
Balaji,Frontline – Embedded System Design Using 8051 Microcontrollers.pdf 2.3 MB
Baldwin – Algorithms and Data Structures – Science of Computing (Charles River, 2004).chm 10.2 MB
Barr – Programming Embedded Systems in C and C++ (O’Reilly, 1999).chm 488.3 KB
Batagelj – Data Science and Classification (Springer, 2006).pdf 4 MB
Bernd Jahne – Computer Vision and Applications.pdf 22.7 MB
Bernd Jahne – Digital Image Processing 5th Ed.pdf 19.7 MB
Bishop – Computer Security – Art And Science.chm 2.6 MB
Biskup – Security in Computing Systems (Springer, 2009).pdf 4.7 MB
Blum – Professional Assembly Language.pdf 6.6 MB
Blunden – Memory Management – Algor. and Impl. in C-C++ (Wordware, 2002).pdf 4 MB
Bradley – Essential Computer Security (Syngress, 2006).pdf 7.8 MB
Brancik – Insider Computer Fraud (Auerbach, 2008).pdf 4.9 MB
Brass – Advanced Data Structures (Cambridge, 2008).pdf 1.6 MB
Brookshear – Computer Science – An Overview 9e.djvu 12.9 MB
Brookshear – Computer Science – An Overview 9e.pdf 293 MB
Brown – Computer Evidence – Collection and Preservation (Thomson, 2006).pdf 5.1 MB
Buede – The Engineering Design of Systems – Models and Methods 2e (Wiley, 2009).pdf 4.7 MB
Buss – 3D Computer Graphics – A Mathematical Introduction with OpenGL.pdf 7.7 MB
Buss – 3D Computer Graphics – Mathem. Intro with OpenGL (Cambridge, 2003).pdf 5.9 MB
Butow – User Interface Design for Mere Mortals.pdf 9.4 MB
Cauldwell – Code Leader – Using People, Tools and Processes to Build Successful Software (Wrox, 2008).pdf 3.2 MB
Chabert – A History of Algorithms – From the Pebble to the Microchip (Springer, 1999).djvu 6.6 MB
.chm 3.6 MB
Cryptography / Burnett – RSA Security’s Official Guide to Cryptography – S. Burnett, S. Paine (2001) WW.pdf 9.2 MB
Cryptography / Cole – Hiding In Plain Sight – Steganography And The Art Of Covert Communication.pdf 7.7 MB
Cryptography / Contemporary Cryptology – D. Catalino, et al., (Birkhauser, 2005) WW.pdf 2.2 MB
Cryptography / Cox – Digital Watermarking and Steganography 2e (Morgan, 2008).pdf 10 MB
Cryptography / Cryptography – A Very Short Introduction – F. Piper, S. Murphy (Oxford, 2002) WW.chm 1.3 MB
Cryptography / Cryptography and Network Security Principles and Practices, 4th Ed – William Stallings.pdf 52.9 MB
Cryptography / Cryptography for Developers – Simon Johnson.pdf 5 MB
Cryptography / Cryptography for Dummies – C. Cobb (2004) WW.chm 4 MB
Cryptography / Cryptography for Internet and Database Applns – N. Galbreath (Wiley, 2002) WW.pdf 1.4 MB
Cryptography / Cryptography Theory And Practice – Douglas Stinson.chm 14.5 MB
Cryptography / Friedman – Military Cryptanalysis.pdf 47.5 MB
Cryptography / Fundamentals Of Cryptology – H. van Tilborg (Kluwer, 2002) WW.pdf 29.7 MB
Cryptography / Guide to Elliptic Curve Cryptography – Darrel Hankerson.pdf 4.4 MB
Cryptogra
Data Mining – Concepts, Models, Methods, and Algorithms – M. Kantardzic (Wiley, 2003) WW.chm 8.4 MB
Databases and SQL / Abbass – Data Mining – A Heuristic Approach (Idea, 2002).pdf 1.8 MB
Databases and SQL / Bales – Beginning PL-SQL – From Novice to Pro (Apress, 2007).pdf 7.2 MB
Databases and SQL / Balling – High Performance MySQL (O’Reilly, 2004).chm 987.2 KB
Databases and SQL / Beaulieu – Mastering Oracle SQL 2e (O’Reilly, 2004).chm 711.6 KB
Databases and SQL / Beighley – Head First SQL (O’Reilly, 2007).pdf 47.9 MB
Databases and SQL / Ben-Gan – Inside Microsoft SQL Server 2005 – T-SQL Programming (Microsoft, 2006).chm 2.6 MB
Databases and SQL / Bryla – Oracle Database Foundations (Sybex, 2004).chm 10.5 MB
l and Reference (AW, 2007).pdf 4.8 MB
Databases and SQL / Litchfield – Database Hacker’s Handbook – Defending Database Servers (Wiley, 2005).chm 1.1 MB
Databases and SQL / Loney – Oracle Database 10g – The Complete Reference (McGraw, 2004).pdf 6.5 MB
Databases and SQL / Maimon – Data Mining and Knowledge Discovery Handbook (Springer, 2005).djvu 14.1 MB
Databases and SQL / Matthew – Beginning Databases with PostgreSQL – From Novice to Pro 2e (Apress, 2005).pdf 18.4 MB
Databases and SQL / McCue – Data Mining and Predictive Analysis (Elsevier, 2007).pdf 3.6 MB
Databases and SQL / Molinaro – SQL Cookbook (O’Reilly, 2005).chm 674 KB
Databases and SQL / Nielsen – SQL Server 2005 Bible (Wiley, 2007).pdf 32.3 MB
Databases and SQL / Oppel – Databases Demystified (McGraw, 2004).pdf 9.4 MB
Databases and SQL / Owens – The Definitive Guide to SQLite (Apress, 2006).pdf 9.7 MB
Databases and SQL / Pachev – Understanding MySQL Internals (O’Reilly, 2007).pdf 1.7 MB
Databases and SQL / Patrick – SQL Fundamentals 3e (Pearson, 2008).pdf 5.8 MB
Databases and SQL / Physical Database Design – S. Lightstone, et al., (Elsevier, 2007) WW.pdf 9.3 MB
Databases and SQL / Piattini – Advanced Database Technology and Design (Artech, 2000).pdf 3.5 MB
Databases and SQL / Plew – Teach Yourself SQL in 24 Hours 3e (Sams, 2002).chm 1006.1 KB
Databases and SQL / Powell – Beginning Database Design (Wrox, 2006).pdf 10.7 MB
Databases and SQL / Reid – Pro Access 2007 (Apress, 2007).pdf 4.8 MB
Databases and SQL / Riordan – Designing Effective Database Systems (AW, 2005).chm 5.2 MB
Databases and SQL / Rizzo – Pro SQL Server 2005 (Apress, 2006).pdf 22.4 MB
Databases and SQL / Schwartz – High Performance MySQL 2e (O’Reilly, 2008).pdf 5.6 MB
Databases and SQL / Simovici – Mathematical Tools for Data Mining (Springer, 2008).pdf 5.9 MB
Databases and SQL / Stephens – Teach Yourself SQL in 24 Hours 4e (Sams, 2008).pdf 2.2 MB
Databases and SQL / Tow – SQL Tuning (O’Reilly, 2003).chm 989.2 KB
Databases and SQL / Viescas – SQL Queries for Mere Mortals 2e (Pearson, 2008).pdf 3.3 MB
Databases and SQL / Wilton,Colby – Beginning SQL (Wrox, 2005).pdf 8.9 MB
Databases and SQL / Wolkenhauser – Data Engineering – Fuzzy Mathematics in Systems Theory and Data Analysis (Wiley, 2001).djvu

۲٫۴ MB
Databases and SQL / Xu – Clustering [data mining] (Wiley, 2009).pdf 6.9 MB
Databases and SQL / Yadava – The Berkeley DB Book (Apress, 2007).pdf 5.8 MB
Date – An Introduction to Database Systems 8e – INSTRUCTOR.pdf 1 MB
Date – An Introduction to Database Systems 8e.djvu 26.8 MB
Davis – MATLAB Primer 7e (CRC, 2005).pdf 1.8 MB
Design And Analysis Of Distributed Algorithms -N. Santoro (Wiley, 2006) WW.pdf 3.6 MB
Detmer – Introduction to 80×86 Assembly Language and Computer Architecture.pdf 4.9 MB
Digital Data Integrity – D. Little, et al., (Wiley, 2007) WW.pdf 2.3 MB
DiMarzio – The Debugger’s Handbook [software debugging] (Auerbach, 2007).pdf 14.8 MB
Discrete Mathematics / Acharjya – Fundamental Approach to Discrete Mathematics (New Age, 2005).pdf 4.3 MB
Discrete Mathematics / Ahlswede – General Theory of Information Transfer and Combinatorics (Springer, 2006).pdf 12 MB
Discrete Mathematics / Anderson – Automata Theory with Modern Applications (Cambridge, 2006).pdf 1.6 MB
Discrete Mathematics / Andreescu – A Path to Combinatorics for Undergraduates (Birkhauser, 2004).djvu 4 MB
Discrete Mathematics / Antoniou – Practical Optimization – Algorithms and Engineering Applications (Springer, 2007).pdf 5 MB
Discrete Mathematics / Applebaum – Probability and Information – Integrated Approach 2e (Cambridge, 2008).pdf 1.2 MB
Discrete Mathematics / Arora – Computational Complexity – A Modern Approach (Cambridge, 2009).pdf 4.6 MB
Discrete Mathematics / Barwise,Etchemendy – Language Proof And Logic.pdf 3.7 MB
Discrete Mathematics / Bender – Foundations of Combinatorics with Applications (2005).pdf 4 MB
Discrete Mathematics / Bennett – Logic Made Easy (2004).pdf 3.8 MB
Discrete Mathematics / Bergmann – The Logic Book 5e [ocr, discrete maths] (McGraw, 2009).pdf 226 MB
Discrete Mathematics / Bewersdorff – Luck, Logic and White Lies – Mathematics of Games (AKP, 2005).pdf 30.2 MB
Discrete Mathematics / Gentle – Matrix Algebra – Theory, Computations and Applications in Statistics (Springer, 2007).pdf 3.8 MB
Discrete Mathematics / Gibilisco – Math Proofs Demystified.pdf 2.7 MB
Discrete Mathematics / Giblin – Primes and Programming (Cambridge, 1993).djvu 1.8 MB
Discrete Mathematics / Golub – Matrix Computations 3e (Hopkins, 1996).djvu 5.4 MB
Discrete Mathematics / Golumbic – Graph Theory, Combinatorics and Algorithms (Springer, 2005).pdf 3.6 MB
Discrete Mathematics / Greene,Knuth – Mathematics for the Analysis of Algorithms 3e (Birkhauser, 1990).djvu 834.6 KB
Discrete Mathematics / Grunig – Successful Decision-making – A Systematic Approach to Complex Problems (Springer, 2005).pdf

۸٫۷ MB
Discrete Mathematics / Hall – Combinatorial Theory 2e (Wiley, 1986).pdf 34.3 MB
Discrete Mathematics / Hargreaves – Game Theory – Critical Introduction (Routledge, 1995).pdf 4.7 MB
Discrete Mathematics / Harris – Combinatorics and Graph Theory 2e (Springer, 2008).pdf 5.4 MB
Discrete Mathematics / How to Prove It – A Structured Approach 2nd ed – D. Velleman (Cambridge, 2006) WW.pdf 23.9 MB
Discrete Mathematics / Hrbacek,Jech – Introduction to Set Theory 3rd Ed.djvu 2.9 MB
Discrete Mathematics / Hurley – A Concise Introduction To Logic 7th Ed.pdf 3.3 MB
Discrete Mathematics / Jungnickel – Graphs, Networks and Algorithms 3e (Springer, 2008).pdf 5.2 MB
Discrete Mathematics / Kac – Mathematics and Logic (Britannica, 1968).pdf 6.8 MB
Discrete Mathematics / Koerner – Naive Decision Making (Cambridge, 2008).pdf 1.4 MB
in (CRC, 2004) WW.pdf 8.2 MB
Discrete Mathematics / Shoup – Computational Introduction to Number Theory and Algebra v2 [cc] (2008).pdf 3.5 MB
Discrete Mathematics / Shu-Lin – Error Control Coding – Fundamentals and Applications (Prentice, 1983).pdf 22.3 MB
Discrete Mathematics / Singh – Mathematical Foundation of Computer Science (2005).pdf 2.6 MB
Discrete Mathematics / Sinha – Mathematical Programming – Theory and Methods (Elsevier, 2006).djvu 6 MB
Discrete Mathematics / Sipser – Introduction to the Theory of Computation 2e (Thomson, 2006).djvu 6.6 MB
Discrete Mathematics / Strevens – Bigger Than Chaos – Understanding Complexity through Probability (Harvard, 2003).pdf 3.8 MB
Discrete Mathematics / Takeuti – Proof Theory (Elsevier, 1987).pdf 23.4 MB
Discrete Mathematics / Talbot – Complexity and Cryptography – An Introduction (Cambridge, 2006).pdf 3.3 MB
Discrete Mathematics / The Nuts and Bolts of Proofs 3rd ed – A. Cupillari (Elsevier, 2005) WW.pdf 6.2 MB
Discrete Mathematics / The Proof Is in the Pudding – The Changing Nature of Mathematical Proof – S. Krantz (2007) WW.pdf 2.6 MB
Discrete Mathematics / Volberda – Rethinking Strategy (Sage, 2001).pdf 1.6 MB
Discrete Mathematics / Williams – Logic and Integer Programming (Springer, 2009).pdf 2.7 MB
Discrete Mathematics / Williamson – Combinatorics for Computer Science (1985).djvu 3.9 MB
Discrete Mathematics / Zegarelli – Logic for Dummies (Wiley, 2007).pdf 5.1 MB
Dobson – Introduction to Generalized Linear Models 2e (CRC, 2002).pdf 1.9 MB
Dodge – Microsoft Office Excel 2007 Inside Out (Microsoft, 2007).chm 73.2 MB
Donahue – Network Warrior.chm 8.9 MB
Dorf – Modern Control Systems 11e (Pearson, 2008).pdf 301.6 MB
Dykes – XML for Dummies 4e.pdf 7.3 MB
Eilam – Reversing – Secrets of Reverse Engineering.pdf 8.6 MB
Eisenberg – SVG Essentials (O’Reilly, 2002).pdf 13.3 MB
Elements of Information Theory 2nd ed – T. Cover, J. Thomas (Wiley, 2006) WW.pdf 10.1 MB
Fishwick – Aesthetic Computing (MIT, 2006).pdf 7.7 MB
Fleischer – Experimental Algorithmics (Springer, 2002).pdf 3.2 MB
Flynt – Beginning Math Concepts for Game Developers (Cengage, 2006).chm 8.1 MB
Foley – Introduction to Computer Graphics.pdf 72.2 MB
Forouzan – Data Communications and Networking 4e (McGraw, 2007).djvu 18.9 MB
Foundations of 3D Graphics Programming – J. Chen, E. Wegman (Springer, 2006) WW.pdf 2 MB
Fractal Image Compression – Theory and Applications – Y. Fisher (Springer, 1995) WW.djvu 6.8 MB
Fundamentals of Data Structures – Ellis Horowitz.chm 2.4 MB
Fundamentals of Error-Correcting Codes – W. Cary Huffman.pdf 11.8 MB
Fuzzy Algorithms – With Applications to Image Processing and Pattern Recognition – Z. Chi, et al., (World, 1996) WW.djvu 3.6 MB
Fuzzy Models and Algorithms for Pattern Recognition and Image Processing – J. Bezdek, et al., (Springer, 2005) WW.pdf 55.4 MB
Galitz – Essential Guide to User Interface Design 3e [GUI] (Wiley, 2007).pdf 11.2 MB
Game Programming / 3D Game Programming All In One (Premier Press, 2004).pdf 17 MB
۰۹).pdf 6.9 MB
Game Programming / McShaffry – Game Coding Complete (Paraglyph Press, 2003).chm 12.8 MB
Game Programming / Palmer – Physics For Game Programmers (Apress, 2005).pdf 5 MB
Game Programming / Rabin – AI Game Programming Wisdom (2002).pdf 37.9 MB
Game Programming / Texturing And Modeling – A Procedural Approach, 3rd Ed (Morgan Kaufmann, 2003).pdf 11.8 MB
Game Theory – Drew Fudenberg.pdf 26.2 MB
Ganssle – The Art of Designing Embedded Systems.pdf 15.4 MB
Gast – Wireless Networks – The Definitive Guide (O’Reilly).chm 7.5 MB
Getz – Graphics With Mathematica [Fractals etc.] (Elsevier, 2004).pdf 36.3 MB
Gillam – Unicode Demystified.chm 3.6 MB
Global Information Society – Y. Lan (Idea, 2005) WW.pdf 4.7 MB
Gook – PC Hardware Interfaces – Developer’s Reference (ALIST, 2004).chm 8.7 MB
Govil-Pai – Principles of Computer Graphics [Using OpenGL and Maya] (Springer, 2004).pdf 21.1 MB
Graff – Secure Coding Principles and Practices.chm 641.6 KB
Grama – Introduction to Parallel Computing 2e.chm 6 MB
Graphics Gems Vol. 1 – Glassner.djvu 4.6 MB
Graphics Gems Vol. 2 – Arvo.djvu 3.7 MB
Graphics Gems Vol. 3 – Kirk.djvu 3.7 MB
Groetker – The Developer’s Guide to Debugging (Springer, 2008).pdf 3.2 MB
Grune – Parsing Techniques – Practical Guide 2e (Springer, 2008).pdf 2.7 MB
Guide to RISC Processors – For Programmers and Engineers – S. Dandamudi (Springer, 2005) WW.pdf 1.3 MB
Gunderloy – Developer to Designer – GUI Design for the Busy Developer (Sybex, 2005).pdf 11.1 MB
W.pdf 31.7 MB
Information Theory – Robert Ash.pdf 11.3 MB
Information Visualization – Perception for Design 2nd ed. – C. Ware (Elsevier, 2004) WW.pdf 37.5 MB
Intelligent Data Mining – D. Ruan, et al., (Springer, 2005) WW.pdf 9.3 MB
Introduction to Algorithms 2nd [Instructor’s Manual] – MIT Faculty (2002) WW.pdf 1.7 MB
Introduction to Algorithms 2nd ed – T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein (MIT, 2001) WW.chm 17.9 MB
Introduction to Cybernetics – W. Ashby (1957) WW.pdf 2 MB
Introduction to Error Correcting Codes – M. Ourser (1995) WW.pdf 4.6 MB
Introduction to Quantum Computers – G. Berman, et al., (World, 1998) WW.pdf 7.4 MB
Irvine – Assembly Language for Intel-based Computers 4e.iso 16.5 MB
Irvine – Assembly Language for Intel-based Computers 4e.pdf 83.1 MB
J.Vince – Mathematics for Computer Graphics 2e.pdf 3.6 MB
Kakde – Algorithms for Compiler Design (Charles River, 2002).chm 10.7 MB
Kalechman – Practical Matlab Applications for Engineers (CRC, 2008).pdf 7.2 MB
Kalechman – Practical Matlab Basics for Engineers (CRC, 2008).pdf 11.4 MB
Kao – Encyclopedia of Algorithms (Springer, 2008).pdf 54.6 MB
Kaye – An Introduction to Quantum Computing.pdf 9.7 MB
Kent – Microsoft Office 2003 Super Bible (Wiley, 2003).pdf 34 MB
Keogh – Data Structures Demystified (McGraw, 2004).chm 2.8 MB
Kilian – Modern Control Technology – Components and Systems 3e (Cengage, 2005).pdf 7.9 MB
Kleinberg – Algorithm Design (Pearson, 2006).pdf 42.8 MB
Klemens – Modeling with Data – Tools and Techniques for Scientific Computing (Princeton, 2008).pdf 3.7 MB
Korpela – Unicode Explained (O’Reilly, 2006).chm 4 MB
Kshemkalyani – DistriB
ice, 2006).chm 3.4 MB
Linux and UNIX / Hatch – Hacking Exposed – Linux (McGraw, 2001).pdf 97 MB
Linux and UNIX / Herbert – Linux TCP-IP Stack – Networking for Embedded Systems (Charles River, 2004).pdf 2.4 MB
Linux and UNIX / Hong – Building a Server with FreeBSD 7 – Modular Approach (No Starch, 2008).chm 740.9 KB
Linux and UNIX / Hope – Mastering FreeBSD And OpenBSD Security (O’Reilly, 2005).chm 1.3 MB
Linux and UNIX / Hudson – Red Hat Fedora 5 Unleashed (Sams, 2006).chm 16.1 MB
Linux and UNIX / Hudson – Ubuntu Unleashed (Sams, 2006).chm 15.4 MB
Linux and UNIX / Jeff – User Mode Linux [UML] (Prentice, 2006).chm 1.1 MB
Linux and UNIX / Johnson – Performance Tuning for Linux Servers (Prentice, 2005).chm 6.2 MB
Linux and UNIX / Loeliger – Version Control with Git (O’Reilly, 2009).pdf 6.3 MB
Linux and UNIX / Loki,Hall – Programming Linux Games [SDL] (No Starch, 2001).pdf 1.8 MB
Linux and UNIX / Love – Beginning Unix (Wrox, 2005).pdf 8.3 MB
Linux and UNIX / Robbins – Learning the Vi and Vim Editors 7e (O’Reilly, 2008).pdf 6.9 MB
Linux and UNIX / Robbins – Unix Systems Programming – Communication, Concurrency and Threads (Prentice, 2003).chm 2.5 MB
Linux and UNIX / Rodriguez – Linux Kernel Primer – Top-Down Approach for x86 and PowerPC Arch. (O’Reilly, 2005).chm 2.6 MB
Linux and UNIX / Rosen – UNIX – The Complete Reference 2e (McGraw, 2006).chm 12.5 MB
Linux and UNIX / Schroder – Linux Cookbook (O’Reilly, 2004).chm 1.6 MB
Linux and UNIX / Schroder – Linux Networking Cookbook (O’Reilly, 2008).pdf 3.4 MB
۴٫۲ MB
Loguidice – Vintage Games – An Insider Look at the History of the Most Influential Games of All Time (Focal, 2009).pdf 30.9 MB
Ludwig – The Giant Black Book of Computer Viruses (1995).pdf 5.7 MB
Luna – Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0 (Wordware, 2003).pdf 6.6 MB
Macmillan Science Library – Computer Sciences / Macmillan Science Library-Computer Sciences Vol 1.pdf 7.4 MB
Macmillan Science Library – Computer Sciences / Macmillan Science Library-Computer Sciences Vol 2.pdf 5.7 MB
Macmillan Science Library – Computer Sciences / Macmillan Science Library-Computer Sciences Vol 3.pdf 6.3 MB
Macmillan Science Library – Computer Sciences / Macmillan Science Library-Computer Sciences Vol 4.pdf 7.2 MB
Maran Illustrated – Computers – Guided Tour [intro,ocr] (2005).pdf 145.9 MB
Martz – OpenGL Distilled (AW, 2006).chm 1.1 MB
Mathematics of Digital Images – Creation, Compression, Restoration, Recognition; S. G. Hoggar (Cambridge, 2006).pdf 8.2 MB
McNeil – Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools (Princeton, 2005).pdf 6.7 MB
McReynolds – Advanced Graphics Programming Using OpenGL (Elsevier, 2005).pdf 11.2 MB
Meigs – Ultimate Game Design – Building Game Worlds (McGraw, 2003).pdf 6.6 MB
Methodology / Albin – Art Of Software Architecture.chm 5.7 MB
Methodology / Allen – Software Security Engineering (AW, 2008).chm 1.7 MB
Methodology / Auer,Miller – eXtreme Programming Applied – Play to Win.pdf 681.3 KB
Methodology / Bain – Emergent Design [software development] (AW, 2008).pdf 6.4 MB
Methodology / Bass – Software Architecture in Practice 2e.chm 4 MB
Methodology / Beck – Extreme Programming Explained – Embrace Change 2nd Ed.chm 824.4 KB
Methodology / Meyer – Object Oriented Software Construction 2nd Ed.pdf 15.8 MB
Methodology / Myers – The Art of Software Testing 2e.pdf 2.4 MB
Methodology / Oram,Wilson – Beautiful Code.chm 4.8 MB
Methodology / PeopleWare – Productive Projects and Teams 2nd ed. – T. Demarco, T. Lister (Dorset, 1999) WW.pdf 2.9 MB
Microsoft Office / Etheridge – Microsoft Office Excel 2007 Programming (Wiley, 2007).pdf 23.1 MB
Microsoft Office / Feddema – Access 2007 VBA Bible (Wiley, 2007).pdf 23.3 MB
ft Office Project 2007 Bible (Wiley, 2007).pdf 67.6 MB
Microsoft Office / Morrison – Word 2007 Beyond the Manual (Apress, 2007).pdf 13.5 MB
Microsoft Office / Nelson – Excel 2007 Data Analysis for Dummies (Wiley, 2007).pdf 18 MB
Microsoft Office / Saunders – Programming Excel with VBA And .NET (O’Reilly, 2006).chm 8.8 MB
Microsoft Office / Simpson – Access 2007 All-in-One Desk Reference for Dummies (Wiley, 2007).pdf 18.8 MB
Microsoft Office / Viescas – Microsoft Office Access 2007 Inside Out (Microsoft, 2007).chm 119.8 MB
Microsoft Office / Walkenbach – Microsoft Office 2007 Bible (Wiley, 2007).pdf 53.5 MB
Microsoft Office / Weverka – Office 2007 All-In-One Desk Reference for Dummies (Wiley, 2007).pdf 29 MB
Microsoft Office / Winston – Microsoft Office Excel 2007 Data Analysis and Business Modeling (Microsoft, 2007).chm 39.8 MB
Mills – Theoretical Introduction to Programming.pdf 1.7 MB
Miranda – Computer Sound Design – Synthesis Techniques and Programming 2e (Focal, 2002).pdf 3.9 MB
Modern Compiler Design – D. Grune, et a., (Wiley, 2000) WW.djvu 5 MB
Modern Processor Design – Funds of Superscalar Processors – J. Shen, M. Lipasti [dp] (TAT Mc-Graw-Hill, 2005) WW.djvu 12.4 MB
Molina,Ullman – Database Systems The Complete Book.pdf 51 MB
Mueller – Upgrading and Repairing Laptops 2e (Que, 2005).chm 9.1 MB
Mueller – Upgrading and Repairing PCs 17e (Que, 2006).chm 23.8 MB
Mueller – Upgrading and Repairing Servers (Que, 2006).chm 16.6 MB
Munshi – OpenGL ES 2.0 Programming Guide (AW, 2008).pdf 4.2 MB
Myatt – Making Sense of Data I – Practical Guide to Exploratory Data Analysis (Wiley, 2007).pdf 5.1 MB
Myatt – Making Sense of Data II – Practical Guide to Data Visualization (Wiley, 2009).pdf 12.9 MB
Nakahara – Quantum Computing – From Linear Algebra to Physical Realizations (CRC, 2008).pdf 6.2 MB
Nayak – Handbook of Applied Algorithms (Wiley, 2008).pdf 32.4 MB
Networks / Adomi – Security and Software for Cybercafes (IGI, 2008).pdf 2.8 MB
Networks / Clark – Data Networks, IP and the Internet – Protocols, Design and Operation (Wiley, 2003).pdf 12.8 MB
Networks / Cole – Hackers Beware – Defending Your Network from the Wiley Hacker (New Riders, 2001).pdf 4.9 MB
Networks / Cole – Network Security Bible (Wiley, 2005).pdf 12.5 MB
Networks / Comer – Internetworking with TCP-IP – Vol. I – Principles, Protocols and Arch. 4e.pdf 37.8 MB
Networks / Comer – Internetworking with TCP-IP – Vol. III – Client-Server Prog. and Applns 2e.pdf 8.1 MB
Networks / Costales – Sendmail 3e (O’Reilly, 2002).chm 2.3 MB
ard for Internet, Intranets and VPN 2e (Prentice, 2003).chm 1.6 MB
Networks / Dostalek – Understanding TCP-IP (Packt, 2006).pdf 12.7 MB
Networks / Doyle – Cisco – Routing TCP-IP – Volume 1.pdf 11.6 MB
Networks / Doyle – Cisco – Routing TCP-IP – Volume 2.pdf 93.5 MB
Networks / Drake – Governing Global Electronic Networks (MIT, 2008).pdf 4.4 MB
Networks / Driscoll – Next Generation IPTV Services and Technologies (Wiley, 2008).pdf 7.7 MB
Networks / Eady – Networking and Internetworking with Microcontrollers.pdf 31 MB
Networks / Endler – Hacking Exposed – VoIP (McGraw, 2007).chm 16.3 MB
Networks / Ergen – Mobile Broadband – Including WiMAX and LTE (Springer, 2009).pdf 10.2 MB
Networks / Erickson – Hacking – The Art of Exploitation (No Starch, 2003).chm 1.4 MB
Networks / Erickson – Hacking – The Art of Exploitation 2e (No Starch, 2008).chm 4.7 MB
Networks / Ethernet Networks 4th ed. – G. Held (Wiley, 2003) WW.pdf 5.2 MB
less networks] (Syngress, 2008).pdf 8.9 MB
Networks / Halabi – Internet Routing Architectures – Definitive BGP Resource 2e (Cisco, 2000).pdf 4.7 MB
Networks / Hall – Internet Core Protocols – The Definitive Guide.chm 11.2 MB
Networks / Hansteen – The Book of PF – No-Nonsense Guide to the OpenBSD Firewall (No Starch, 2008).pdf 3.6 MB
Networks / Harris – Gray Hat Hacking 2e (McGraw, 2007).pdf 12.6 MB
Networks / Heaton – Programming Spiders, Bots and Aggregators in Java (Sybex, 2002).pdf 3 MB
Networks / Held – TCP-IP Professional Reference Guide (Auerbach, 2001).pdf 7 MB
Networks / Hersent – IP Telephony – Deploying Voice-over-IP Protocols (Wiley, 2005).pdf 8.3 MB
Networks / Hildebrandt – The Book of Postfix (No Starch, 2005).pdf 3.4 MB
Networks / Hoffmann – Intelligence Support Systems – Technologies for Lawful Intercepts (Auerbach, 2006).pdf 5.5 MB
Networks / Honeypots – Tracking Hackers – L. Spitzner (Addison-Wesley, 2002) WW.pdf 2.1 MB
Networks / Howes – Understanding and Deploying LDAP Directory Services 2e (AW, 2003).chm 5.3 MB
Networks / Hunt – Sendmail Cookbook (O’Reilly, 2003).chm 797.7 KB
Networks / Hunt – TCP-IP Network Administration 3e.chm 1.7 MB
Networks / Hurley – Wardriving – Drive, Detect, Defend – Guide To Wireless Security (Syngress, 2004).chm 37.1 MB
Networks / Huth – Secure Communicating Systems (Cambridge, 2001).pdf 22.3 MB
Networks / Iniewski – Network Infrastructure and Architecture (Wiley, 2008).pdf 6.1 MB
Networks / Internet Denial of Service – Attack and Defense Mechanisms (PTC, 2004) WW.chm 2.1 MB
Networks / Intro to Network Analysis 2nd ed. – L. Chappell (Podbooks, 2001) WW.pdf 29.6 MB
Networks / IP In Wireless Networks – B. Patil, et al., (PTR, 2003) WW.chm 2.6 MB

Networks / Mirkovic – Internet Denial of Service – Attack and Defense Mechanisms [DDoS] (Prentice, 2004).chm 2.1 MB
Networks / Moodie – Pro Apache Tomcat 6 (Apress, 2007).pdf 3.9 MB
Networks / Naugle – Illustrated TCP-IP – A Graphic Guide to the Protocol Suite (Wiley, 1999).chm 5.9 MB
Networks / Nizamutdinov – Hacker Web Exploitation Uncovered (ALIST, 2005).chm 555 KB
Networks / Noonan – Firewall Fundamentals (Cisco, 2006).chm 10.1 MB
Networks / Norris – Gigabit Ethernet – Technology and Applications (Artech, 2003).chm 3.6 MB
Networks / Northcutt – Inside Network Perimeter Security 2e (Sams, 2005).chm 8.6 MB
Networks / Oppelman – Extreme Exploits – Advanced Defenses Against Hardcore Hacks (McGraw, 2005).chm 10.6 MB
Networks / Pagani – Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking (Idea, 2005).pdf 20.5 MB
Networks / Peltier – Information Security Risk Analysis 2e (Auerbach, 2005).pdf 1.4 MB
Networks / Perlman – Bridges, Routers, Switches and Internetworking Protocols 2e.pdf 3 MB
Networks / PPP Design, Implementation, and Debugging 2nd ed – J. Carlson (2000) WW.pdf 1.2 MB
Networks / Rajshekhar – Building Dynamic Web 2.0 Websites with Ruby on Rails (Packt, 2008).pdf 8.6 MB
Networks / Rappin – Professional Ruby on Rails (Wrox, 2008).pdf 4.4 MB
Networks / Revett – Behavioral Biometrics – Remote Access Approach (Wiley, 2008).pdf 2.3 MB
Networks / Reynders – Practical TCP-IP and Ethernet Networking (Newnes, 2003).pdf 8.4 MB
mission – J. Anderson, R. Johannesson (IEEE, 2005) WW.pdf 3.4 MB
Networks / VanDyk – Pro Drupal Development 2e (Apress, 2008).pdf 11.1 MB
Networks / Vieler – Professional Rootkits [for Windows] (Wrox, 2007).chm 7.8 MB
Networks / Vladimirov – Hacking Exposed – Cisco Networks (McGraw, 2006).chm 9.8 MB
Networks / Vladimirov – Wi-Foo – The Secrets of Wireless Hacking (AW, 2004).chm 6.7 MB
Networks / Wainwright – Pro Apache 3e (Apress, 2004).pdf 6.5 MB
Networks / Wall – Crime and the Internet [cybercrime] (Routledge, 2001).pdf 23.5 MB
Networks / Wegner – IP Addressing and Subnetting – Including IPv6.chm 3 MB
Networks / Wessels – Squid – The Definitive Guide [proxy server] (O’Reilly, 2004).chm 1 MB
Networks / White – Practical BGP [network routing] (AW, 2004).chm 6.9 MB
Networks / Wireless Networking – Know it All (Newnes, 2008).pdf 14.3 MB
Networks / Wood – Programming Internet Email HQ [SMTP,MIME,IMAP,POP3] (O’Reilly, 1999).djvu 5.9 MB
Networks / Wouters – Building and Integrating VPNs with Openswan (Packt, 2006).pdf 4.5 MB
Networks / Young – The Hacker’s Handbook – Breaking and Defending Networks (Auerbach, 2004).pdf 18.1 MB
Networks / Zdziarski – Ending Spam [bayesian filtering] (No Starch, 2005).chm 2 MB
Nixon – Feature Extraction in Computer Vision and Image Processing.pdf 3.8 MB
Ogletree – Upgrading and Repairing Networks 5e (Que, 2006).chm 16.5 MB
Operating Systems / Allen – Windows XP Cookbook (O’Reilly, 2005).chm 4.3 MB
rty – Learning C Sharp 2005 2e (O’Reilly, 2006).chm 2.6 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Liberty – Programming C Sharp 3.0 5e (O’Reilly, 2008).pdf 4.3 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Lippman – C++ Primer 4e (AW, 2005).chm 1.6 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Lischner – Exploring C++ – Programmer’s Introduction to C++ (Apress, 2009).pdf 2.1 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Logan – Cross Platform Development in C++ (Pearson, 2007).pdf 4.2 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Loudon – Mastering Algorithms with C (O’Reilly, 1999).chm 1.9 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / MacDonald – Pro ASP.NET 3.5 in C Sharp 2008 2e (Apress, 2007).pdf 51 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / MacDonald – Pro WPF in C Sharp 2008 2e (Apress, 2008).pdf 15.4 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Makofske – Sockets in C Sharp – Practical Guide for Programmers (Elsevier, 2004).pdf

۱٫۷ MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / McMillan – Data Structures and Algorithms Using C Sharp (Cambridge, 2007).pdf 5.2 MB
by Dissection (AW, 2002).pdf 5.2 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Prata – C Primer Plus 5e (Sams, 2004).chm 3.3 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Press – Numerical Recipes in C – The Art of Scientific Computing 2e (Cambridge, 1992).pdf
Programming Languages / C, C++, C Sharp / Watson – Beginning Microsoft Visual C Sharp (Wrox, 2008).pdf 17.4 MB
Programming Languages / C, C++, C Sharp / You Can Program in C++ – A Programmer’s Introduction; Francis Glassborow (Wiley, 2006).pdf

۴٫۱ MB
Programming Languages / Cantu – Mastering Delphi 6 (Borland, 2001).pdf 11 MB
Programming Languages / Carlson – Ruby Cookbook (O’Reilly, 2006).chm 1.8 MB
Programming Languages / Chappell – Understanding .NET 2e (AW, 2006).chm 1.7 MB
Programming Languages / Chivers – Introduction to Programming with Fortran (Springer, 2006).pdf 1.4 MB
Programming Languages / Clinton – Ruby Phrasebook [programming] (AW, 2008).pdf 1.5 MB
Programming Languages / Common Lisp – A Gentle Introduction To Symbolic Computation – David S. Touretzky.pdf 1.1 MB
Programming Languages / Cooper – Beginning Ruby – From Novice to Pro (Apress, 2007).pdf 7.8 MB
Programming Languages / Cozens – Advanced Perl Programming 2e (O’Reilly).chm 857.4 KB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Gross – Ajax Patterns and Best Practices (Apress, 2006).pdf 15.2 MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Gupta – Accelerated GWT – Building Enterprise Google Web Toolkit Applications

(Apress, 2008).pdf 3.8 MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Haine – HTML Mastery – Semantics, Standards and Styling (Apress, 2006).pdf

۲٫۹ MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Heilmann – Beginning JavaScript with DOM Scripting and Ajax (Apress, 2006).pdf

۱۶٫۵ MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Holzner – Inside JavaScript (New Riders, 2002).chm 11.1 MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Holzschlag – Cascading Style Sheets – The Designers Edge [CSS] (Sybex,

۲۰۰۳).chm 21.9 MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Johnson – Enterprise AJAX (Prentice, 2007).pdf 4.3 MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / Kennedy – HTML & XHTML – The Definitive Guide 6e (O’Reilly, 2006).chm

۳٫۷ MB
Programming Languages / HTML, CSS, Javascript, Ajax / King – Website Optimization – Speed, SEO and Conversion Rate Secrets (O’Reilly,

۲۰۰۸).pdf 7.9 MB
tures with Java 2e (Schaum Outline, 2007).pdf 7.2 MB
Programming Languages / Java / Hughes – Fundamentals of Computer Science using Java (Jones, 2002).pdf 2.7 MB
Programming Languages / Java / Hunter – Java Servlet Programming 2e (O’Reilly, 2001).chm 2.2 MB
Programming Languages / Java / Jendrock – The Java EE 5 Tutorial 3e [J2EE] (AW, 2006).chm 4.9 MB
Programming Languages / Java / Johnsonet – Professional Java Development with the Spring Framework (Wrox, 2005).chm 4.2 MB
Programming Languages / Java / Kalin – Java Web Services – Up and Running (O’Reilly, 2009).chm 593 KB
Programming Languages / Java / Kalinovsky – Covert Java – Techniques for Decompiling, Patching and Reverse Engineering (Sams,

۲۰۰۴).pdf 3.8 MB
Programming Languages / Java / Keith – Pro EJB 3 – Java Persistence API [JPA] (Apress, 2006).pdf 10.2 MB
Programming Languages / Java / Keogh – J2ME – The Complete Reference [Java] (McGraw, 2003).pdf 10.1 MB
Programming Languages / Java / Klawonn – Introduction to Computer Graphics Using Java 2D and 3D (Springer, 2008).pdf 2.5 MB
Programming Languages / Java / Knudsen – Wireless Java – Developing with J2ME 2e (Apress, 2003).chm 2.6 MB
Programming Languages / Java / Kodali – Beginning EJB 3 Application Development – From Novice to Pro [Java] (Apress, 2006).pdf 7

MB
Programming Languages / Java / Kumar – J2EE Security for Servlets, EJBs and Web Services (Prentice, 2003).chm 1.9 MB
Programming Languages / Java / Kumar – Pro Apache Geronimo (Apress, 2006).pdf 3.8 MB
Programming Languages / Java / Li – Beginning J2ME – From Novice to Pro 3e [Java] (Apress, 2005).pdf 6.9 MB
rning C Sharp (O’Reilly).chm 927.7 KB
Programming Languages / Liberty – Programming C Sharp 3.0 5e (O’Reilly, 2007).pdf 3.5 MB
Programming Languages / Lutz – Learning Python 3e (O’Reilly, 2007).pdf 4.1 MB
amework Development (Packt, 2008).pdf 5.3 MB
kbook 2e (O’Reilly, 2006).chm 1.4 MB
Programming Languages / PHP / Snyder – Pro PHP Security (Apress, 2005).pdf 13.3 MB
Programming Languages / PHP / Ullman – PHP 5 Advanced (Peachpit, 2007).pdf 10.8 MB
Programming Languages / PHP / Ullman – PHP 6 and MySQL 5 for Dynamic Web Sites (Peachpit, 2008).pdf 13.5 MB
Programming Languages / PHP / Valade – PHP and MySQL Web Development All-In-One Desk Reference for Dummies (Wiley, 2008).pdf

d – Rapid GUI Programming with Python and Qt – Definitive Guide to PyQt (Prentice, 2007).pdf

۵٫۵ MB
AP, UML, RSS / Cerami – Web Services Essentials (O’Reilly, 2002).pdf 1.7 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Coyle – XML, Web Services, and the Data Revolution (AW, 2003).chm 3 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Deitel – XML – How to Program (Prentice, 2000).pdf 24.2 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Evjenet – Professional XML (Wrox, 2007).chm 30.1 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Fitzgerald – Learning XSLT (O’Reilly, 2003).chm 1.1 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Hamilton – Learning UML 2.0 (O’Reilly, 2006).chm 4 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Harold – XML in a Nutshell 3e (O’Reilly, 2004).chm 3.9 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Holman – Definitive XSL-FO (Prentice, 2003).chm 2.2 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Holzner – Inside XML (New Riders, 2000).chm 4.7 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Holzner – Inside XSLT (New Riders, 2001).chm 809.6 KB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Holzner – Secrets of RSS (Peachpit, 2006).chm 20.9 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Holzner – Teach Yourself XML in 21 Days 3e (Sams, 2003).chm 5.6 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Jacobs – Beginning XML with DOM and Ajax – From Novice to Pro (Apress, 2006).pdf 9.1 MB
Programming Languages / XML, XSLT, SOAP, UML, RSS / Johnson – RSS and Atom in Action – Web 2.0 Building Blocks (Manning, 2006).pdf 12 MB
ms to Significant Insights.pdf 1.7 MB
Roberts – Thinking Recursively [algorithms] (Wiley, 1986).pdf 4.5 MB
Roffel – Process Dynamics and Control (Wiley, 2006).pdf 13.7 MB
Rosch – Hardware Bible 6e.chm 4.4 MB
Ross – PC User’s Bible (Wiley, 2007).chm 61.8 MB
Russell,Norvig – AI – Artificial Intelligence A Modern Approach – 2nd Edition.pdf 36.2 MB
Salomon – A Concise Introduction to Data Compression.pdf 2.2 MB
Salomon – Data Compression The Complete Reference 3rd Ed.pdf 14.7 MB
Salomon – Foundations of Computer Security (Springer, 2006).pdf 2.1 MB
Sammes – Forensic Computing – A Practioners Guide 2e (Springer, 2007).pdf 9.6 MB
Sayood – Introduction to Data Compression 3e (Morgan, 2006).pdf 49.7 MB
Scambray – Hacking Exposed – Windows 3e (McGraw, 2008).pdf 8 MB
Schneider – Geometric Tools for Computer Graphics.pdf 5.1 MB
Sherrod – Game Graphics Programming (Thomson, 2008).pdf 9.3 MB
Shi – Image and Video Compression for Multimedia Engineering – Fundamentals, Algorithms and Standards (CRC, 2000).pdf 18.9 MB
Shreiner – OpenGL Programming Guide 5e [The Redbook] (AW, 2005).pdf 54.8 MB
Shreiner – OpenGL Programming Guide 6e [The Redbook] (AW, 2008).pdf 122.3 MB
Sickle – Programming Microcontrollers in C – 2nd Ed.pdf 6.8 MB
Silberschatz – Database System Concepts, Fourth Edition.pdf 4.4 MB
Skiena – The Algorithm Design Manual 2e (Springer, 2008).pdf 3.9 MB
Smith – Digital Signal Processing – A Practical Guide for Engineers and Scientists (Elsevier, 2003).pdf 22.7 MB
Smith – The Craft of System Security (AW, 2007).chm 5.3 MB
pringer,2007) WW.pdf 3 MB
Vector Math for 3D Computer Graphics – Interactive Tutorial (2000) WW.pdf 1.8 MB
Verth – Essential Mathematics for Games and Interactive Applications 2e (Morgan, 2008).pdf 9 MB
Vince – Geometry for Computer Graphics.pdf 5 MB
Volonino – Computer Forensics for Dummies (Wiley, 2008).pdf 9.4 MB
Walkenbach – Microsoft Office Excel 2007 Bible (Wiley, 2007).pdf 25.1 MB
Walker – Primer on Wavelets and Their Scientific Applications 2e (Taylor, 2008).pdf 16.4 MB
Walsh – Advanced 3D Game Programming with DirectX 9.0 (Wordware, 2003).pdf 14 MB
Wang – Intelligent Data Analysis (IGI, 2009).pdf 6.2 MB
Warren – Hacker’s Delight [computer arithmetic] (AW, 2002).chm 2.1 MB
Wayner – Data Compression for Real Programmers (Morgan, 1999).pdf 3.3 MB
Webb – Statistical Pattern Recognition 2e (Wiley, 2002).pdf 2.6 MB
Weber – Growing Up Online – Young People and Digital Technologies (Palgrave, 2007).pdf 1.5 MB
Weiss – Data Structures and Problem Solving with C++ IE 2e (AW, 2003).pdf 63.5 MB
Whitrow – OpenGL Graphics Through Applications (Springer, 2008).pdf 12 MB
Wickerhauser – Mathematics for Multimedia (AP, 2004).pdf 15 MB
Williams – Computer Systems Architecture – Networking Approach 2e (Prentice, 2006).pdf 18.1 MB
Wolf – Video Game Explosion – A History from Pong to Playstation (Greenwood, 2008).pdf 2.4 MB
Wolfram – The Mathematica Book 5e (Wolfram, 2003).pdf 8.7 MB
Wong – Breaking Through the BIOS Barrier – BIOS Optimization Guide for PCs (Prentice, 2005).pdf 6.1 MB
Wright – OpenGL SuperBible 4e.pdf 15.1 MB
Writing for Computer Science – J. Zobel (Springer, 1997) WW.pdf 11.8 MB
Zeller – Why Programs Fail – A Guide to Systematic Debugging (Elsevier, 2006).pdf 4.7 MB
Zonst – Understanding FFT Applications 2e [intro] (Citrus, 2004).djvu 2.6 MB

و…….

برای خرید مجموعه کتابهای علم رباتیک، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای سفارش این محصول بر روی لینک خرید پستی زیر کلیک کنید.

لطفا آدرس خود را دقیق و بدون ابهام به همراه پلاک و کد پستی ۱۰ رقمی وارد نمایید

خرید پستی

لطفا ایمیل معتبری را جهت دریافت اطلاعات رهگیری وارد کنید

توجه:

سفارش شما زمانی ه اتمام رسیده است که کد رهگیری را دریافت کنید. برای اینکه سفارش شما زودتر ارسال شود لازم است کدرهگیری خود را یه شماره ۳۰۰۰۴۸۶۶۰۰۰۱۴۰کنید. باید شماره تلفن ارسال کننده پیام کوتاه با شماره تلفن همراهی که در هنگام ثبت سفارش وارد نموده اید یکسان باشد .

مشتری گرامی پیشاپیش از خرید شما متشکریم. لطفا قبل از خرید به نکات زیر توجه فرمایید.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
۱- لطفا آدرس خود را دقیق و بدون ابهام به همراه پلاک و کد پستی ۱۰ رقمی وارد نمایید برای دریافت كد پستی بر روی قبوض آب ، برق ، تلفن ،كنتور گاز همچنين پشت كارت ملی درج شده است . لذا خواهشمنديم كد پستی صحيح وارد نماييد.
۲- لطفا ایمیل معتبری را جهت دریافت اطلاعات رهگیری وارد کنید
۳- لطفا به تعداد سفارشات خود قبل از ثبت کالا توجه فرمایید
۴- لطفا شماره تلفن همراه خود را جهت هرچه بهتر ارتباط با شما خریدار محترم در صورت بروز هرگون مشکل و یا تاخیری کالا وارد کنید.

توجه:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز شنبه ارسال خواهند شد.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
از زمان تحویل بسته ها به مامور پست ، ۲ الی ۴ روز برای پست پیشتاز و ۳ الی ۷ روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به دست شما برسد. باید توجه داشته باشید ( روز های تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

لطفا به افراد خانواده و بستگان خود جهت دریافت بسته ارسالی در صورت عدم حضور خود به آدرس مربوطه اطلاع دهید

دانلود و توضیحات ...

  • نویسنده : حسن کریمی
  • منبع : آغازه
رمز فایل هاwww.aghazeh.com

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما